Lærerstuderendes arbejde med didaktisk modellering

– mening og kvalitet i øvelsesbaseret undervisning på campus

Forfattere

  • Birgitte Lund Nielsen
  • Mikkel Wiskerchen
  • Birte Debel Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143362

Nøgleord:

læreruddannelse; pædagogisk øvelse; didaktisk modellering; undervisningsplanlægning

Resumé

Med afsæt i begreberne pædagogisk øvelse og didaktisk modellering analyseres en case, hvor lærerstuderende i campusundervisningen har arbejdet med at konstruere didaktiske planlægningsmodeller. Undersøgelsen har praksisteoretisk reference både i forskningstilgang og som epistemologisk forståelse af professionelles læring. Metodisk er det et casestudie med gruppeinterview analyseret gennem refleksiv tematisk analyse. Analysen viser, at 1) det giver både udfordringer og muligheder at blive kastet ud i modelleringsopgaven, 2) de lærerstuderende bringer deres første praktikobservationer fra skolens arena i spil, 3) de oplever, at dette er en anderledes tilgang, som kaldes mere kreativ, og 4) opgaven bidrager til en begyndende didaktisk modelleringstænkning. Øvelsen med didaktisk modellering fungerer således som en generator for didaktisk refleksion. Kvalitet fremstår gennem de lærerstuderendes dedikation til opgaven som professionelle, og deres demonstration af didaktisk forståelse, hvor de argumenterer for egne modeller og diskuterer andres fx med reference til elevernes lyst til læring og fordybelse.

Forfatterbiografier

Birgitte Lund Nielsen

ph.d., docent
VIA University College

Mikkel Wiskerchen

Pædagogisk leder
VIA University College

Birte Debel Hansen

Lektor
VIA University College

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Nielsen, B. L., Wiskerchen, M., & Hansen, B. D. (2024). Lærerstuderendes arbejde med didaktisk modellering : – mening og kvalitet i øvelsesbaseret undervisning på campus. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 22. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143362