Noticing

– med hvad og hvordan danskstuderende i læreruddannelsen undersøger videofilmet praksis

Forfattere

  • Christa Berner Moe
  • Gitte Hjarnø

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143361

Nøgleord:

dansk, shaping, dialogisk, video

Resumé

Vi undersøger lærerstuderendes udvikling af noticing-kompetence i arbejde med videooptaget undervisning fra folkeskolen (Seidel & Sturmer, 2014). Tidligere undersøgelse viser, at lærerstuderende primært fokuserer på elevers relationelle og psykologiske trivsel i arbejdet med videooptaget undervisning (Slot et al., 2022). Derfor har vi udviklet et design, der skal motivere lærerstuderendes fagdidaktiske noticing. Forskningsspørgsmålet lyder: Hvordan udvikler lærerstuderende noticing-kompetence knyttet til danskfaglige begreber gennem analyse af videooptaget undervisning, når læreruddanneren har valgt et danskfagligt fokus og inviterer til dialog? Vi undersøger empiri fra undervisning med 28 lærerstuderende, som i to år har deltaget i et forsknings- og udviklingsprojekt. I undersøgelsen er shaping (van Es & Sherin, 2021) et centralt begreb, idet det tilbyder et interaktionsperspektiv i noticing-tilgangen. De studerende i undersøgelsen viser reflekteret fagdidaktisk stillingtagen. Vi bidrager derfor med viden om de lærerstuderendes udvikling af lærer-noticing.

Forfatterbiografier

Christa Berner Moe

lektor
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Gitte Hjarnø

lektor
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Moe, C. B., & Hjarnø, G. (2024). Noticing: – med hvad og hvordan danskstuderende i læreruddannelsen undersøger videofilmet praksis. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 25. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143361