Udbredelse af og kendetegn ved undervisning af studerende udenfor læreruddannelsens mure

Forfattere

  • Karen Barfod
  • Mads Bølling
  • Marianne Hald
  • Dorrit Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143353

Nøgleord:

lærerprofession, læreruddannelse, udeskole, udeundervisning

Resumé

En femtedel af danske grundskoler praktiserer udeskole, der er regelmæssig undervisning udenfor skolens mure i folkeskolens almindelige fag. Centrale indsatser for udbredelse af udeskole, åben skole og bevægelse i undervisningen har bidraget til udviklingen af udeskole, men kvalificering af lærere til at varetage undervisningen har vist sig at være sporadisk. Spørgsmålet er, hvordan undervisning udenfor læreruddannelsens mure er udbredt og karakteriseret på læreruddannelsen. I sommeren 2022 modtog alle ansatte læreruddannere på professionshøjskolerne (N~814) en elektronisk survey. Resultaterne viser, at mindst hver tredje læreruddanner inddrog undervisning udenfor (svarprocent 38,2% (n=311)). Udbredelsen var størst for specialiseringsmoduler, naturfaglige og praktisk-æstetiske fag. Dette resultat er suppleret med nogle studerendes evalueringer af specialiseringsmoduler, der involverer udeskole og åben skole. Med reference til lærerstuderendes syn på forholdet mellem teori og praksis i specialiseringsmodulerne (opposition, simulation og refleksion) diskuteres udeundervisningens muligheder for at skabe broer og sammenhæng i en læreruddannelse uden specialiseringsmoduler (LU 23). Vi anbefaler, at udeundervisningen sikres i fagene.

Forfatterbiografier

Karen Barfod

ph.d., docent
VIA University College

Mads Bølling

adjunkt
VIA University College

Marianne Hald

lektor
Professionshøjskolen UCN

Dorrit Hansen

lektor
Professionshøjskolen Absalon

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Barfod, K., Bølling, M., Hald, M., & Hansen, D. (2024). Udbredelse af og kendetegn ved undervisning af studerende udenfor læreruddannelsens mure. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 23. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143353