Undervisningsdifferentiering som en praksis på læreruddannelsen?

Forfattere

  • Pia Rose Böwadt
  • Rikke Platz Cortsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143351

Nøgleord:

undervisningsdifferentiering, andenordensdidaktik, diversitet, læreruddannere

Resumé

Med afsæt i, at undervisningsdifferentiering er et emne på læreruddannelsen og en kommende praksis for de studerende i deres virke som lærere, er artiklens fokus kvaliteten af undervisningsdifferentiering i læreruddanneres egen undervisningspraksis, som underviserne selv beskriver det. Artiklen handler om, hvordan læreruddannere rapporterer, de forstår og praktiserer undervisningsdifferentiering i deres egen undervisning – også med henblik på de studerendes forskellighed. Undervisernes måde at forholde sig til undervisningsdifferentiering kan med et andenordensdidaktisk sigte tjene som eksempel for de studerendes kommende undervisning. Artiklens empiri er hentet fra en spørgeskemaundersøgelse blandt læreruddannere på Københavns Professionshøjskole. På baggrund af en analyse af kvantitative såvel som kvalitative data peger artiklen på en forskellighed i, i hvor høj grad læreruddannerne angiver at praktisere undervisningsdifferentiering, og om det overhovedet opleves som deres opgave. Artiklen konkluderer, at man med fordel kan arbejde med at integrere systematisk arbejde med undervisningsdifferentiering for læreruddannere.

Forfatterbiografier

Pia Rose Böwadt

Docent
Københavns Professionshøjskole

Rikke Platz Cortsen

Adjunkt
Københavns Professionshøjskole

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Böwadt, P. R., & Cortsen, R. P. (2024). Undervisningsdifferentiering som en praksis på læreruddannelsen?. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 19. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143351