Nyeste nummer

Årg. 111 Nr. 2 (2024): Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
Se alle numre

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift henvendt til forskere og andre fagpersoner med interesse for strafferetlige og kriminologiske emner. Tidsskriftet udfylder desuden en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng og rummer derfor også debatartikler henvendt til en bredere personkreds, herunder bl.a. politikere og journalister.
NTfK fokuserer navnlig på aktuelle emner, herunder især nye og væsentlige forskningsresultater med et nordisk (og i nogen grad EU-) perspektiv. Foruden artikler og debatindlæg indeholder tidsskriftet boganmeldelser, nekrologer, lister med ny relevant litteratur og (en gang årligt) et kort referat af aktiviteten i hver af de nordiske kriminalistforeninger.

Videnskabelige artikler underkastes dobbelt blind peer review og publiceres elektronisk på Tidsskrift.dk som open access