Oplysninger til forfattere

Oplysning om deadlines mv fås ved henvendelse til hovedredaktøren, as@law.au.dk 

Skrivevejledning

Før du skriver til NTfK kan det være en fordel for dig at have enkelte retningslinjer i baghovedet. Det letter næste skridt i processen. Skriv gerne til hovedredaktøren på as@law.au.dk, hvis du har spørgsmål.

 1. Når du indsender et manuskript med henblik på publicering i NTfK, kan du ikke have det til samtidig bedømmelse med henblik på publicering flere steder. Du kan trække dit manuskript tilbage i peer review processen.
 2. Når du indsender et manuskript til publicering i NTfK accepterer du samtidig, at din mailadresse offentliggøres samtidig med artiklen, hvis den antages til publicering. Frem til offentliggørelse behandles din identitet fuldstændig fortroligt.
 3. Med mindre andet aftales bør artikler være på max 15 sider á 2400 tegn, inklusiv mellemrum (space) og ekslusiv overskrift og forfatternavne samt abstract og referenceliste.
 4. Manus afleveres som word-fil. Gerne Times new Roman. Ingen tekstkoder eller selvvalgt format for titler på afsnit eller kapitler.
 5. Under artiklens titel står forfatters navn og titel samt evt. arbejdssted
 6. Herefter følger engelsksproget abstract samt skandinavisk sproget abstract, hvis artiklen er på engelsk (engelsksproget abstract sproggranskes i redaktionsprocessen, forfatter skriver første udkast)
 7. Efter abstract angives 3-5 keywords på engelsk samt på det sprog artiklen er skrevet.
 8. Tydeligt adskilte afsnit gerne med underafsnit, som ligeledes skal være tydeligt angivet, men uden tekstkoder, som fed tekst, kursiv, forskellige størrelse osv.
 9. Manuskript bør udformes i overensstemmelse med anvisningerne i Harvard Referencing. Litteraturhenvisninger angives i kort klar form inde i den løbende tekst i parentes. Eksempel: Hansen er af den klare opfattelse, at månen er lavet af en grøn ost (Hansen, side 201). Pedersen er kritisk over for antagelsen (Pedersen, side 87). Årstal tilføjes i parentesen, når flere titler af samme forfatter optræder på litteraturlisten.
 10. Der skal være fyldestgørende litteraturliste til sidst i manus
 11. I fodnoter bør alene optræde korte tekstnære bemærkninger fra forfatteren og kun når det er nødvendigt
 12. Dit manuskript sendes til as@law.au.dk. Du kan betragte det som afleveret, når du får bekræftelse på modtagelsen pr. mail.
 13. Oplysninger om deadlines mv.: as@law.au.dk