Om tidsskriftet

Fokus og område

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift, der henvender sig til hovedsageligt forskere og andre fagpersoner med interesse for strafferetlige eller kriminologiske emner i bred forstand. NTfK udfylder imidlertid også en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng. Derfor accepteres også artikler af mere debatpræget tilsnit. Artikler i NTfK er hovedsageligt skrevet på Norsk, svensk eller dansk. der optages også engelsksprogede artikler.

De videnskabelige artikler skal opfylde de krav, som må stilles til videnskabelig produktion inden for det pågældende fagområde. Artiklerne sendes derfor til fagfællebedømmelse hos to anonyme fagfæller, inden de evt. bliver accepteret til publicering.

NTfK er begrænset af, at der kun kan publiceres et vist antal sider om året. Det er derfor nødvendigt i perioder at afvise artikler, selv om de opfylder de videnskabelig krav. Udvælgelsen foretages skønsmæssigt af redaktørerne. Det begrænsede sidetal betyder desuden, at NTfK foretrækker artikler på maksimalt ca. 15 sider (ca. 2400  anslag pr. side). Det skal imidlertid understreges, at NTfK løbende publicerer artikler af væsentligt længere tilsnit, hvis tidsskriftet ser en værdi heri.

NTfK har fokus på aktuelle strafferetlige og kriminologiske samt kriminalpolitiske emner, og især væsentlige forskningsresultater med et nordisk (og i nogen grad EU-) perspektiv prioriteres som regel.

Debatindlæg publiceres i NTfK under overskriften ”Debat” og skal ikke leve op til videnskabelige standarder. Til gengæld accepteres sådanne bidrag kun i ganske begrænset omfang, og må maksimalt fylde 7-8 sider (af ca. 2400 anslag). 

NTfK udgives efter en tillempet Harvard style med kort og klar kildehenvisning i parantes inde i teksten og fyldestgørende referenceliste bagest. hvis der er behov for noter andevendes fodnoter. Forfatterne får artiklerne til korrektur.

Videnskabelige artikler, som er skrevet på et nordisk sprog, indledes med et engelsksproget abstract, som sproggranskes af redaktionen (normalt 10-20 linjer).

Alle artikler offentliggøres på tidsskrift.dk som open access. 

Foruden videnskabelige artikler og debatindlæg publicerer tidsskriftet publicerer boganmeldelser, nekrologer samt lister med ny relevant litteratur. Endelig er der i første nummer hvert år et kort referat af aktiviteten i det forgangne år i hver af de nordiske kriminalistforeninger. 

Peer review-proces

De videnskabelige artikler skal opfylde de krav, som må stilles til videnskabelig produktion inden for det pågældende fagområde. Artiklerne sendes derfor til fagfællebedømmelse hos to anonyme bedømmere inden for det pågældende fagområde (strafferet/kriminologi) mv. Bedømmerne er fortrinsvis universitetsansatte ved de nordiske universiteter, herunder NTfKs landeredaktører.

Publiceringshyppighed

3 gange årligt

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

NTfK

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift henvendt til forskere og andre fagpersoner med interesse for kriminologiske, strafferetligeiige og beslægtede emner. Tidsskriftet udfylder desuden en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng og rummer derfor også debatartikler henvendt til en bredere personkreds, herunder bl.a. politikere og journalister.
NTfK fokuserer navnlig på aktuelle emner, herunder især nye og væsentlige forskningsresultater med et nordisk (og i nogen grad EU-) perspektiv. Foruden artikler og debatindlæg indeholder tidsskriftet boganmeldelser, nekrologer, lister med ny relevant litteratur og (en gang årligt) et kort referat af aktiviteten i hver af de nordiske kriminalistforeninger.

APC:
NTfK tager ikke gebyrer for at fagfællebedømme og udgive artikler

Ophavesret og Licenser

Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:

  • Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værker offentliggjort efter 1. januar 2021 efter publiceringen er omfattet af en Creative Commons Attribution-licens, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift. 
  • Artikler, der er publicerede i NTfK før 1/1 2021 er underlagt danske ophavsret. Dette indebærer, at artiklerne må citeres, der må linkes til dem på tidsskrift.dk og de må downloades. Artiklerne må ikke genudgives. 
     
  • Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.
     
  • Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se The Effect of Open Access).