Om tidsskriftet

Fokus og område

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift, der hovedsageligt henvender sig til forskere og andre fagpersoner med interesse for strafferetlige eller kriminologiske emner i bred forstand. NTfK udfylder imidlertid også i nogen grad en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng. Derfor accepteres også essays om aktuelle emner og debatbidrag.

NTfK publicerer bidrag på dansk, engelsk, norsk eller svensk sprog.

NTfK har fokus på aktuelle strafferetlige og kriminologiske samt kriminalpolitiske emner. Væsentlige forskningsresultater med nordisk perspektiv eller med interesse for et nordisk publikum prioriteres.

De videnskabelige artikler skal opfylde sædvanlige krav til videnskabelighed inden for det pågældende fagområde og gennemgår derfor dobbelt-blind peer review. Manuskripter bør kun undtagelsesvis og efter forudgående aftalte fylde mere end 15 sider af 2400 tegn inkl. mellemrum (space)

Essays og debatindlæg gennemgår ikke peer review. Sådanne bidrag skal altid holde sig inden for sædvanlige fagligt etiske rammer og standarder for kollegial adfærd. Essays og debatbidrag accepteres kun i begrænset omfang, og må maksimalt fylde 7-8 sider af 2400 tegn inkl. mellemrum, med mindre andet er aftalt på forhånd.

NTfK udgives efter en tillempet Harvard style med kort og klar kildehenvisning i parantes inde i teksten og fyldestgørende referenceliste bagest.

Hvis der er behov for noter anvendes fodnoter.

Forfatterne får artiklerne til korrektur.

Videnskabelige artikler, som er skrevet på et nordisk sprog, indledes med et engelsksproget abstract, som sproggranskes af redaktionen (normalt 10-20 linjer).

Sproggranskning af artiklens tekst – udover det engelsksprogede abstract, står for forfatterens egen regning.

Alle bidrag offentliggøres på tidsskrift.dk som open access.

Foruden videnskabelige artikler, essays og debatindlæg publicerer tidsskriftet bl.a. boganmeldelser og nekrologer.

Endelig er der i første nummer hvert år en kort beretning fra hver af de nordiske kriminalistforeninger.

Indlevering af videnskabelige artikler

Artikeludkast kan sendes til hovedredaktøren eller en national redaktør for en uforpligtende gennemlæsning.

Artikler, der ønskes publiceret, sendes pr. e-mail til hovedredaktøren as@law.au.dk. Det anbefales altid at rekvirere en opdateret skrivevejledning hos hovedredaktøren før første indlevering.

Artikler skal indeholde et kortfattet engelsksproget abstract (sproggranskes i redaktionsprocessen).

Manuskripter bør kun undtagelsesvis og efter forudgående aftale  overstige 15 sider á 2400 tegn inkl. mellemrum (space).

Hvis artiklen findes egnet for tidsskriftet, aftales tilretninger og tidsfrister mellem hovedredaktøren og forfatterne.

Ved indsendelse af bidrag til NTfK accepteres offentliggørelse af forfatternes e-mail adresse.

Manuskripter må ikke samtidig være indleveret med henblik på udgivelse hos et andet tidsskrift.

Peer-review proces

De videnskabelige artikler skal opfylde sædvanlige krav til videnskabelighed inden for det pågældende fagområde. Videnskabelige artikler underkastes grundig og relevant, dobbeltanonym peer review. Peer review gennemføres fortrinsvis af forskere ved de nordiske universiteter.

Publiceringsetik

Tidsskriftet tilslutter sig Committee on Publication Ethics (COPE) krav til videnskabebelige tidsskrifter.

Publiceringshyppighed

3 gange årligt

Politik om Open Access

NTfK tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Forfattere kan i øvrigt altid dele egne bidrag med oplysning om oprindeligt publiceringssted.

APC:

NTfK tager ikke gebyrer for at fagfællebedømme og udgive artikler. NTfK er et Open Diamond tidsskrift.

Ophavsret og Licenser

Forfattere, der publicerer deres artikler i NTfK, accepterer som udgangspunkt følgende vilkår:

Artikler der er publiceret fra 1/1 2024 og fremefter, er tildelt en CC-By 4.0 Licens. Dette indebærer, at forfattere bevarer ophavsretten til deres artikler og giver tidsskriftet ret til første publicering. Endvidere gives andre ret til at dele artiklen med anerkendelse af forfatteren og første publicering i NTfK. Forfattere, der ikke ønsker denne licens, skal give tidsskriftets redaktør besked herom før publicering.

Artikler udgivet i perioden 1/1 2021 til 31/12 2023 er udgivet undern en CC-BY-NC Licens.

Artikler, der er publicerede i NTfK før 1/1 2021 er underlagt dansk ophavsret. Dette indebærer, at artiklerne må citeres, der må linkes til dem på tidsskrift.dk og de må downloades. Artiklerne må ikke genudgives uden aftale med redaktøren.

 Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.

Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker.Initiative for Open Citations