BEUNDRING FREM FOR UNDREN ER DET VIDENSKAB?

  • Birgitte Possing Professor emerita, Dr.phil., Rigsarkivet
Nøgleord: Debat, Jes Fabricius Møller, doktordisputats, Hal Koch

Resumé

Debatindlæg vedrørende Jes Fabricius Møllers doktordisputats og tildeling af den akademiske doktorgrad.

Referencer

Ambjörnsson, R. M.fl. (red): Att skriva Människan. Essäer om biografin som livshistoria og vetenskaplig genre, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1997.
Boswell, J.: The Life of Samuel Johnson, London: Oxford University Press, 1934 [1791]
Bourdieu, P.: ‘L’illusion biographique’, Actes des recherches en sciences sociales, 62/63, Paris: Éditions de Minuit, 1986.
Bödecker, H.E. (red): Biographie schreiben, Göttingen: Wallstein Verlag, 2003.
Caine, B.: Biography and History, Biography & Theory, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.
Carlyle, T.: On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, London: James Fraser, 1841.
Dion, R. et Regard, F.: Les novelles écritures biographiques. La biographie décrivain dans ses reformulations contemporaines, Lyon: ENS Éditions, 2013.
Edel, L.: ‘Biography and the Science of Man’. In Friedmann, A. (red): New Directions in Biography, Honolulu: University of Honolulu, 1981.
Edel, L.: Writing Lives. Principia Biographia, New York: Norton, 1984.
Egeland, M.: Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre, Oslo: Universitetsforlag, 2000.
Gardener, Patrick (red.): Theories of History, Glencoe: Free Press, 1959.
Halldórsdóttir, E.H. m.fl. (red.): Biography, Gender & History: Nordic Perspectives, Turku: Cultural History, 2016.
Hamilton, N.: Biography. A Brief History, Cambridge and London: Harvard University Press, 2007.
Hamilton, H.: How to do Biography. A Primer, Cambridge and London: Harvard University Press, 2008.
Klein, C. (red.): Handbuch Biographie. Methoden. Traditionen. Theorien, Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2009.
Lange, O.: Stormogulen. C.F. Tietgen - en finansmand, hans imperium og hans tid, København: Gyldendal, 2006.
Larsson, L.: Sanning och konsekvens, Stockholm: Nordstedts, 2001.
Levi, G.: ‘Les Usages de la biographie’, Annales ESC, 6, 1989.
Le Goff, J.: ‘Comment écrire une biographie historique aujourd’hui?’, Le Débat, 1989.
Plehanov, G.V.: Personligheden i historien, København 1946 [1898].
Plutarch, L.M.: Bioi Parallelloi. Oversat (1792) Parallel Lives. London and Cambridge: Classical Library Edition, 1792 [AD 125].
Possing, B.: ‘The Historical Biography’, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2, 2001, 1213-1217.
Possing, B.: Uden omsvøb: Portræt af Bodil Koch, København: Gyldendal, 2007.
Possing, B.: ‘The Historical Biography, updated version’, The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2015, 644-649.
Possing., B.: Ind i biografien, København: Gyldendal, 2015.
Possing, B.: Understanding Biographies. On Biographies in History and Stories in Biography, Odense: University Press of Southern Denmark, 2017.
Reeh, T.: Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1932-1945, København: Museum Tusculanum Forlag, 2012.
Rem, T.: ‘Biografiens historie’, Norsk Litterær Årbok, 106-3, 2011.
Rosengren, H. og Östling, J. (red.): Med livet som innsats. Den humanistiske biografin som genre, Lund: Sekel Bokförlag, 2007.
Strachey, L.: Eminent Victorians, London: Penguin, 1918.
Publiceret
2020-01-13
Citation/Eksport
Possing, B. (2020). BEUNDRING FREM FOR UNDREN ER DET VIDENSKAB?. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 213-224. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118090
Sektion
Debat og anmeldelser