Om tidsskriftet

Fokus og område

Temp – tidsskrift for historie, er et ungt og ambitiøst historiefagligt tidsskrift, som tilbyder forskere fra historie og beslægtede fag et sted at publicere videnskabeligt arbejde på højeste niveau. Tidsskriftet er på Den Bibliometriske Forskningsindikator rangeret som et niveau-2 tidsskrift, altså den højeste BFI-rangering. Temp publicerer fortrinsvis på dansk, men også på engelsk, svensk og norsk.

Som det antydes i navnet, bringer Temp såvel teoretisk inspirerede og orienterede historiefaglige artikler samt empirisk funderede og nybrydende bidrag uden geografiske eller tidsmæssige begrænsninger. Som navnet ligeledes signalerer, ønsker vi at udgive et tidsskrift med emperament, hvor holdninger og tolkninger udfordres og brydes. Yderligere rummer Temp en højt prioriteret satsning på anmeldelser og debatindlæg. Temp udkommer to gange om året på papir og i elektronisk form. Det kræver abonnement at læse den seneste årgang af  af Temp; tidligere numre er frit tilgængelige.

Tidskriftet er dannet ved en fusion af de tre tidsskrifter, Den jyske HistorikerNyt fra Historien og Historie. Første nummer af Temp blev sendt på gaden den 2. december 2010.

For mere information om Temp klik her: http://www.temphist.dk/

Er du abonnent og ønsker du adgang til den seneste årgang, klik her: http://www.temphist.dk/?page_id=217

For information om abonnement, klik her: http://www.temphist.dk/?page_id=14

Ønsker du at købe de nyeste enkeltartikler, klik her: http://www.werkshop.dk/producenter/62-enkeltartikler/

Peer review-proces

Artikler, der publiceres i temp, undergår peer-review. Bidrag til tidsskriftets øvrige sektioner undergår ikke peer-review.

Bidragyder

Temp – tidsskrift for historie støttes af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Tidsskriftshistorik

I efteråret 2010 så et nyt historisk tidsskrift med navnet, Temp – tidsskrift for historie, dagens lys. Tidsskriftet blev dannet ved en fusion af de tre tidsskrifter, Den jyske Historiker, Nyt fra Historien og Historie, som alle blev nedlagt ved fusionen. Det var en bred kreds af historikere med basis i disse to tidsskrifter, som gik sammen om at lancere det nye tidsskrift. Temp har i udgangspunktet adresse på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, men selskabet med navnet Nyt Selskab for Historie, som står for udgivelsen, udgøres af en bred kreds af historikere fra fagmiljøer over hele landet. Tidsskriftet lanceredes i lyset af de store og mange nye krav om internationalisering, bibliometrisk rangering og fagfællebedømmelse, som stilles til forskningstidsskrifter af i dag. I det lys har Temp som overordnet og erklæret målsætning at placere sig som et alsidigt og bredt dækkende tidsskrift på højeste niveau.

Første nummer af Temp blev sendt på gaden den 2. december 2010, og udkom både på papir og i elektronisk form