GRØNLAND OG DEN KOLONIHISTORISKE ANALYSE

  • Niels Brimnes Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Nøgleord: Debat, svar, Thorkild Kjærgaard, Danmark og kolonierne, kolonihistorie

Resumé

Svar til Thorkild Kjærgaard i debat om kolonibegrebet og H.C. Gullov, Poul Olsen og Niels Brimnes (red.): Danmark og kolonierne. Gads Forlag. 2017.

Referencer

Andersen, Astrid Nonbo: “Grønland var en koloni”, Jyllands-Posten, 25.6.2015.
Bayly, C. A.: Indian Society and the making of the British Empire, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Bobe, Louis (udg.): Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814. Aktstykker og Breve til Oplysning om Geønlands Besejling, Kolonisation og Missionering. København: C. A. Reitzels Forlag, 1936.
Brimnes, Niels: ‘Beyond colonial Law. Indigenous Litigation and the Contestation of Property in the Mayor’s Court in Late Eighteenth-Century Madras’, Modern Asian Studies, 37 (3), 2003, 513-50.
Brimnes, Niels: ‘Danmarkshistorie – nu med kolonier; kolonihistorie – nu uden Danmark, Noter 215, 2017, 25-31.
Cohn, Bernard S.: ’Representing Authority in Victorian India’. In E. Hobsbawm and T. Ranger (red.): The invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 165-210.
Cooper, Frederick, Colonialism in Question. Theory, knowledge, History, Berkeley: University of California Press, 2005.
Gulløv, Hans Christian (red.): Grønland – den arktiske koloni, København: GAD, 2017.
Ikram, S. N.: Muslim Civilization in India (red. Ainslee T. Embree), New York: Columbia University Press, 1964. Tilgået fra følgende link 29.09.2019: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/part2_20.html#cultural
Kjærgaard, Thorkild: ‘Landsmænd’, Tidsskriftet Grønland, 2, 2014, 109-120.
Kjærgaard, Thorkild: ’Er kolonitiden et historisk falsum?’, Tidsskriftet Grønland, 4, 2015, 213-24
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonien Grønland: et intellektuelt bedrag’, Noter, 210, 2106, 13-19.
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonihistorie uden koloni. Om grønlandsbindet i den nye danske kolonihistorie’, Temp – tidsskrift for historie, 17, 2018, 138-44.
Kjærgaard, Thorkild: ’Duplik om grønlandsbindet i den nye danske kolonihistorie’, Temp – tidsskrift for historie, 18, 2019, 186-89.
Metcalf, Thomas R.: Ideologies of the Raj, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Mølholm Olesen, Simon: ‘ “Vor och Chronens Land”: Dansk-norske forestillinger om retten til Grønland, ca. 1550-1700´, Temp – tidsskrift for historie, 20, 2019, xx-xx.
Rud, Søren: ’Mod bedre vidende. Grønland og politisk ideologisk historieskrivning’, Temp – tidsskrift for historie, 17, 2018, 145-52.
Publiceret
2020-01-13
Citation/Eksport
Brimnes, N. (2020). GRØNLAND OG DEN KOLONIHISTORISKE ANALYSE. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 206-212. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118089
Sektion
Debat og anmeldelser