LYDEN AF FARLIG UNGDOM OG SORT EKSTASE: BILL HALEYS ROCK AROUND THE CLOCK HØRT I DANMARK – FRA 1950’ERNE TIL 1970’ERNE

Forfattere

  • Bertel Nygaard Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Ungdomskultur, rock, lydhistorie, sansehistorie, rock around the clock

Resumé

Lyden af farlig ungdom og sort ekstase. Bill Haleys Rock Around the Clock hørt i Danmark – fra 1950’erne til 1970’erne

Bertel Nygaard

I store dele af verden, herunder i Danmark, kom Bill Haleys version af sangen Rock Around the Clock i 1956 til at stå som selve lyden af rock’n’roll – det nye amerikanske ungdomsfænomen, der det år blev frygtet i vide kredse som en mangesidet trussel mod etablerede normer for kultur, samfund og moral. Frygten forbandt sig ikke mindst med forud eksisterende opfattelser af støj, racemæssig andethed og ungdommen som trusler mod både den lydmæssige og den sociale orden.

Ser man nærmere på modtagelsen af Rock Around the Clock i Danmark, fremgår det imidlertid, at sangen var blevet spillet og hørt adskillige flere måneder før rock’n’roll-forskrækkelsen, uden at det havde vakt synderlig opmærksomhed, endsige frygt. Og få år senere kunne den genhøres som et gammelkendt, velordnet og tryghedsskabende genhør med fortiden.

I de skiftende sociale måder at høre den samme sang på gemmer sig væsentlige elementer til de spirende forskningsfelter lyd- og sansehistorie: relationer mellem lyden som sådan og de kulturelt medierede måder at høre på gennem sociale normer, auditive forestillinger, kollektive erindringer og krydsninger mellem de forskellige sanser.

Referencer

Andersen, Lars B. og Erik Baisgaard: ’”Rock Around the Clock” – da den tavse ungdom gik grassat. Dansk arbejderungdomskultur i 50-ernes slutning’, Hæfter for historie (6), 1984, 63-94.
Andersson, John: ’”Rock and Roll”-begivenhederne i København 5.-10. august 1957’, Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab, 52, 1964, 175-226.
Attali, Jacques: Noise: The Political Economy of Music, Manchester: Manchester University Press, 1985.
Bay, Joi: ’Patriarkatets krise – unges selvstændiggørelse’. I Claus Clausen (red.): Ungdommens historie. En antologi, København: Tiderne skifter, 1985, s. 206-225.
Bengtsson, Laus (red.): Der gror aldrig mos på en rullesten. Rock-præk, København: Borgen, 1970.
Bertrand, Michael: Race, Rock, and Elvis, Urbana og Chicago: University of Illinois Press, 2000.
Bille, Torben (red.): Politikens Dansk rock 1956-1997, København: Politiken, 1998.
Birnbaum, Larry: Before Elvis: The Pre-History of Rock ‘n’ Roll, Lanham: Scarecrow, 2013.
Bjerrum, Sissel: ’Rock’n’roll – mødet mellem dem og os’. I Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2004, s. 81-93.
Blegvad, Britt-Mari Persson: ’Newspapers and Rock and Roll Riots in Copenhagen’, Acta Sociologica 7 (3), 1964, s. 151-178.
Braun, Hans-Joachim: ’An Acoustic Turn? Recent Developments and Future Perspectives of Sound Studies’, AVANT 8 (1), 2017, s. 75-91.
Cantor, Louis: Dewey and Elvis: The Life and Times of a Rock’n’roll Deejay, Urbana og Chicago: University of Illinois Press, 2005.
Damsholt, Inger: ’Rock Around the North’. I Karen Vedel og Petri Hoppu: Nordic Dance Spaces: Practicing and imagining a region, Farnham: Ashgate, 2014, s. 19-47.
Dawson, Jim: Rock Around the Clock: The Record that Started the Rock Revolution!, San Francisco: Backbeat Books, 2005.
Denisoff, R. Serge og William Romanowski: ’Katzman’s ”Rock Around the Clock:” A pseudo-event?’, Journal of Popular Culture 24 (1), 1990, 65-78.
Duedahl, Poul: Fra overmenneske til UNESCO-menneske. Racebegrebet i Danmark 1890-1965, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017.
Dwyer, Michael D.: Back to the Fifties: Nostalgia, Hollywood, and Popular Music of the Sventies and Eighties, Oxford: Oxford University Press, 2015.
Fuchs, Otto: Bill Haley: Father of Rock’n’Roll, Gelnhausen: Wagner Verlag, 2011.
Grotum, Thomas: ‘Die Bill Haley-Tournee 1958. “Rock’n’Roll Panic” in der Bundesrepublik Deutschland’. I Bodo Mrozek, Alexa Geisthövel og Jürgen Danyel (red.): Popgeschichte. Band 2: Zeithistorische Fallstudien 1958-1988, Bielefeld: Transcript, 2014, 19-38.
Fenemore, Mark: Sex, Thugs and Rock’n’roll: Teenage Rebels in Cold-War East Germany, New York: Berghahn, 2007.
Gusejnova, Dina: ‘Jazz Anxiety and the European Fear of Cultural Change: Towards a Transnational History of Political Emotion’, Cultural History 5 (1), 2016, 26-50.
Handberg, Kristian: There's No Time Like the Past: Retro between memory and materiality in contemporary culture, ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2014,
https://static-curis.ku.dk/portal/files/122827039/Ph.d._2014_Handberg.pdf (1.6.2019)
Hansen, Theis: Negerproblemet. Amerikabilleder i danske avisers og amerikansk propagandas dækning af det amerikanske racespørgsmål 1957-1965, utrykt speciale, Syddansk Universitet, 2008.
Howes, David og Constance Classen (red.): Ways of Sensing: Understanding the senses in history, London og New York: Routledge, 2014.
Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, New York: State University of New York Press 2007 (opr. 1976).
Jackson, John A.: Big Beat Heat: Alan Freed and the Early Years of Rock & Roll, New York: Schirmer, 1991.
Jacobsen, Kirsten: Clausen, København: Lindhardt & Ringhof, 2009.
Jacobsen, Niels W., Jens Allan Mose, Egon Nielsen: Dansk rock'n'roll. Anderumper, ekstase og opposition. En analyse af dansk rockkultur 1956-63, [uden forlagssted]: Mjølner 1980.
Jameson, Fredric: Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso, 1991.
Keightly, Keir: ‘Reconsidering Rock’. I Simon Frith, Will Straw og John Street (red.): The Cambridge Companion to Pop and Rock, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 109-142.
Lindner, Robert M.: Rebel Without a Cause: The hypnoanalysis of a criminal psychopath, London: Research Books 1945 (opr. 1944).
Lindner, Robert M.: Det blide tyranni, København: Arena 1956.
Løland, Lene: Unge rebeller i rock´n´roll-rus. En studie av norske avisers omtale av rock og ungdomskultur 1955-1960, masteropgave, Universitetet i Bergen, 2007, http://bora.uib.no/handle/1956/2770 (9.8.2019).
Marwick, Arthur: The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c.1958-c.1974, Oxford: Oxford University Press, 1998.
McCann, Paul: ’Performing Primitivism: Disarming the Social Threat of Jazz in Narrative Fiction of the Early Twenties’, The Journal of Popular Culture 41 (4), 2008, s. 658-675.
Meyer, Frank: ‘Gjennom lydmuren! Internasjonal forskning om historiske klangunivers og lyden i historien’, Historisk Tidsskrift (norsk) 94, 2015, 357-382.
Meyer, Frank (red.): Norges lyder: Stabbursklokker og storbykakofoni, Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt, 2018.
Michelsen, Morten: ’”Hver eneste gang en ungdom...” Rock ’n’ roll og ungdom i 1950’ernes danske underholdningsmusik’. I samme (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, s. 33-90.
Miller, Karl Hagstrom: Segregating Sound, Princeton: Duke University Press, 2010.
Mitchell, Gilliam A.M.: ‘Reassessing “the Generation Gap”: Bill Haley’s 1957 Tour of Britain, Inter-Generational Relations and Attitudes to Rock ‘n’ Roll in the Late 1950s’, Twentieth Century British History 24 (4), 2013, 573–605.
Monaghan, Terry: ‘Rock Around the Clock: The record, the film, and the last historic dance revolt’, Popular Music History 3 (2), 2008, 123-148.
Nielsen, Jens-Emil: Rock’n’roll – musik eller galskab?, Frederiksberg: Her & nu, 2010.
Nilsson, Fredrik: ’When Rock and Roll Came to Town: The Threatening Body and the Promising Identity’. I Björn Horgby og Frederik Nilsson (red.): Rockin’ the Borders: Rock Music and Social, Cultural and Political Change, Cambridge: Cambridge Scholars, 2010, s. 25-38.
Nygaard, Bertel: ’Historiske synkoper. Oktoberrevolutionen og splitringen af den moderne tid’, Arbejderhistorie (2), 2017, 35-60.
Nygaard, Bertel: ‘The High Priest of Rock and Roll: The Reception of Elvis Presley in Denmark, 1956-1960’, Popular Music and Society 42 (3), 2019, 330-347.
Poiger, Uta G.: Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany, Berkeley: University of California Press, 2000.
Radano, Ronald: Lying up a Nation. Chicago og London: The University of Chicago Press, 2003.
Rasmussen, James og Rud Kofoed: Jeg var en Jack, København: Ekstra Bladets Forlag, 2008.
Rasmussen, Søren Hein: Den kolde krigs billeder, København: Gyldendal, 2009.
Reisberg, Daniel: Auditory Imagery, New York: Psychology Press, 2014 (opr. 1992).
Risch, William J. (red.): Youth and Rock in the Soviet Bloc: Youth Cultures, Music, and the State in Russia and Eastern Europe, Lanham: Lexington Books, 2014.
Rosenørn, Rasmus: Swing. Unge og pop, ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, 2013.
Rosenørn, Rasmus: Beatlemania, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018.
Ryback, Timothy: Rock Around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, New York: Oxford University Press, 1990.
Schmidt, Michael J.: ’Jazz, Synaesthesia and the History of the Senses in the Weimar Republic’, German History 32 (2), 2014, 201-223.
Smith, Mark: Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting and Touching in History, Berkeley: University of California Press, 2008.
Smith-Sivertsen, Henrik: ’Om gartnere, måger og dejlige Angelique. Refræner, pop og populærmusikforskning – En kritisk gennemgang af Ekstra Bladets spørgeskemaundersøgelse om populærmusik, august 1961’, Fund og forskning, 50, 2011, 483-547.
Sode-Madsen, Hans: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen, 1945-1970, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2005.
Sprengler, Christine: Screening Nostalgia: Popoluxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film, New York: Berghahn, 2009.
Stabursvik, Sigbjørn og Hans Otto Engvold: How RCA Brought Elvis to Europe: The Nordic Elvis Presley Discography 1967-1977, [uden udgivelsessted]: Follow That Dream, 2016.
Sterne, Jonathan (red.): The Sound Studies Reader, New York: Routledge, 2012.
Swenson, John: Bill Haley, London: W.H. Allen, 1983.
Tamagne, Florence: ‘”C’mon everybody”. Rock’n’roll et identités juvéniles en France 1956-1966’. I Ludivine Bantigny & Ivan Jablonka (red.): Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en FranceXIXe-XIe siècle, Paris: Presses Universitaires de France, 2009, s. 199-212.
Turell, Dan: Rockens rødder, København: Swing, 1975.
Ulff-Møller, Jens: ’Hollywoods generobring af det danske marked efter 2. verdenskrig’, Sekvens: Årbog for film- og medievidenskab, 2000, 243-284.
Vandsø, Anette: Lyd, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018 (Tænkepauser nr. 57).
Wexler, Jerry & David Ritz: Rhythm and Blues: A Life in American Music, New York: Knopf, 1993.
Wiedemann, Erik: Jazz i Danmark. I tyverne, trediverne og fyrrerne, København: Gyldendal, 1982.

Downloads

Publiceret

2020-01-13

Citation/Eksport

Nygaard, B. (2020). LYDEN AF FARLIG UNGDOM OG SORT EKSTASE: BILL HALEYS ROCK AROUND THE CLOCK HØRT I DANMARK – FRA 1950’ERNE TIL 1970’ERNE. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 156–178. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118083