FOR MIN SJÆLS FRELSE? KVINDERNES SÆRLIGE ROLLE I SENMIDDELALDERENS DANSKE DONATIONSKULTUR

Forfattere

  • Nora Amalie Munch Andersson Stud.mag, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Donationskultur, senmiddelalder, kvindehistorie, memorialkultur, Esrum kloster, Dueholm kloster

Resumé

For min sjæls frelse?: Kvindernes særlige rolle i senmiddelalderlig dansk donationskultur

Nora Amalie Munch Andersson


Kvindelige donorer udgør 33 procent af donorer, som har doneret til Esrum og Dueholm Kloster i tiden mellem 1250-1536. I kontekst med samtidens juridiske rammer, og i forhold til lignende kilder, må denne kvindelige repræsentation betragtes som betydelig. På denne baggrund analyseres hvorvidt og hvordan kvindens rolle i senmiddelalderens donationskultur, her med særlig fokus på hvad der har drevet kvinden til at donere, kan forklares ud fra kvindens roller i det religiøse fællesskab.

Der argumenteres for, at den betydelige kvindelige repræsentation i donationskulturen kan knyttes til den særlige kvindelige rolle i dødekulten og memorialkulturen. Her er kvindens tilknytning til helgendyrkelsen af Jomfru Maria af særlig betydning. Dog er der flere aspekter af kvindens rolle i donationskulturen, som ikke finder sin forklaring her. Det mest fremtrædende alternativ er spørgsmålet om skyld og synd som drivkraft. En forklaring som ellers er den primære i al forskningslitteratur om middelalderlige religiøse donationer. Diskussionen vil endvidere kommentere på hvilke socioøkonomiske forhold, der kan have påvirket donationsmønsteret, enten som et alternativ eller en supplerende forklaring, og således åbne op for yderligere diskussion af emnet.

Referencer

Arnórsdóttir, Agnes: ’Dødslejet, sjælemesser og donationskultur i Middelalderen’. I Yvonne Maria Werners (red.): Döden som katharsis – Nordiska perspektiv på dödens kultur och mentalitetshistoria, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2004, 60-80.
Arnórsdóttir, Agnes: ’Sjælegaver i islandsk senmiddelalder – Religiøs formidling og familiestruktur’. I Per Ingesman, Agnes Arnórsóttir og Bjørn Poulsens (red.): Konge, Kirke og Samfund – De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007, 415-442.
Bay, Ole: ’Donationerne til kirken i dansk senmiddelalder’. I Per Ingesman og Jens Villiam Jensens (red.): Danmark i senmiddelalderen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1994, s. 317-341.
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.: Do ut des – Gift Giving, Memoria, and Conlict Management in the Medieval Low Countries, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2007.
Bisgaard, Lars: Tjenesteideal og fromhedsideal – Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder, Aarhus: Aurusia, 1998.
Christensen, Bent m.fl. (red.): Esrum Klosters Brevbog, bd. 1, med oversættelse, indledning og fodnoter af Bent Christensen, Anne Elverskov, Karl-Erik Frandsen, Jens Anker Jørgensen, Bente Thomsen og Chr. Gorm Tortzen, København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2002.
Duby, George: Women of the Twelfth century, Vol. two: Remenbering the dead, Cambridge: Polity Press, 1998.
Dübeck, Inger: Kvinder, familie og formue. Studier i dansk og europæisk retshistorie, København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2003.
Gordon, Bruce og Peter Marshall: ‘Introduction: placing the dead in late medieval
and early modern Europe’. I Bruce Gordon og Peter Marshalls (red.): The place of the dead - Death and remembrance in late medieval and early modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 1-16.
Hansen, Lars Ivar: ‘Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway’. I Cordelia Beattie og Matthew Frank Stevens (red.): Married women and the law in premodern northwest Europe, Woodbridge: The Boydell Press, 2013, 11-30.
Harvey, Richard: ‘Early English feminism and the Creation Myth’, The Historian, 45/1, 1991, 35-48.
Houts, Elisabeth van: Memory and gender in medieval Europe 900-1200, London: MacMillan Press LTD, 1999.
Ingesman, Per: ’At mageskifte det timelige med det åndelige – Religiøs gavegivning i Vesteuropæisk middelalder’, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, 28, 1996, 3-27.
Jacobsen, Grethe: Kvindeskikkelser og kvindeliv i Danmarks middelalder, København: Gads forlag, 1986.
Jacobsen, Grethe: ’Køn og magt i dansk senmiddelalder’. I Agnes Arnórsóttir, Per Ingesman og Bjørn Poulsens (red.): Konge, Kirke og Samfund – De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007, 151-176.
Jakobsen, Michael Nobel: ’MYTE: Beslaglagde den danske kongemagt alt den katolske kirkes gods ved reformationen i 1536?’, Danmarkshistorien.dk 06.02.2017, (26.09.2019).
Kæseler, Arnold (red.): Dueholms Diplomatarium - Vidnebreve, sjælemesseaftaler, gavebreve samt andre dokumenter fra sanct Johannes og Marie Magdalene kloster Dueholm i Mors i tiden 1371 til 1561, Erslev: Forlaget For Tiden, 2003.
Lahtinen, Anu: ‘By love or by law – choices of female donors in fifteenth- and sixteenth-century Sweden’. I Ole-Albert Rønning, Helle Møller Sigh og Helle Vogts (red.): Donations, inheritance and property in the Nordic and Western world from late antiquity until today, London og New York: Routledge, 2017, 146-164.
Mauss, Marcel: The Gift – The form and reason for exchange in archaic societies, oversat af W.D. Halls med forord af Mary Douglas, London: Routledge, 1954 (1993).
Nielsen, O.: Dueholms Diplomatarium. Samling af breve 1371-1539, der i sin tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm på Morsø., København: Gyldendals Boghandel for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, 1872.
Peters, Christine: Patterns of piety – Women, gender and religion in late medieval and reformation England, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Phipps, William E: Genesis and gender – Biblical myths of sexuality and their cultural impact, New York: Preager Publishers, 1989.
Power, Eileen: ‘The position of women’. I D. G. Crump og E. F. Jacobs (red.): The legacy of the middle ages, Oxford: Clarendon Press, 1926, 401-434.
Rasmussen, Linda: ’Gaver til klostrene i middelalderen - Den sociale og kønsmæssige fordeling af donatorer på danske herreklostre indtil 1385’, Kirkehistoriske Samlinger, 1991, 7-48.
Reider, Paula M.: ‘The uses and misuses of misogyny: A critical historiography of the language of medieval women’s oppression’, Historical Reflections, vol. 38, nr. 1, 2012, 1-18.
Rosenwein, Barbara H.: To Be the Neighbor of Saint Peter - The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049, Ithaca, New York: Cornell University Press, 2006.
Rubin, Miri: Mother of God – A history of the Virgin Mary, London: Allen Lane, 2009.
Sahlins, Marshall: “The spirit of the gift”. I Marshall Sahlins: Stone age economics, Chicago/New York: Aldine Atherton, 1972, 149-183.
Silber, Ilana: ‘Gift-giving in the great traditions: the case of donations to monastaries in the medieval West’, European Journal of Sociology, vol. 36, nr. 2, 1995, 209-243.
Svendrup, Torben: Når ræven vogter gæs – reformationen i de danske kalkmalerier, Danmark: Kristeligt Dagblads Forlag, 2017.
Vognsen, Frederik Lynge: ’Velbyrdige og beskedne mænd – Stand og status i senmiddelalderen’, Historisk tidsskrift, bind 118, hæfte 1, 2018, 51-75.
Wood, Charles T: ‘The doctor’s dilemma: Sin, salvation, and the menstrual cycle in medieval thought’, Speculum, vol. 56, nr. 4, 1981, 710-727.

Downloads

Publiceret

2020-01-13

Citation/Eksport

Andersson, N. A. M. (2020). FOR MIN SJÆLS FRELSE? KVINDERNES SÆRLIGE ROLLE I SENMIDDELALDERENS DANSKE DONATIONSKULTUR. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 52–70. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118079