SE PÅ HISTORIEN

Forfattere

  • Sally Schlosser Schmidt Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Nøgleord:

anmeldelse, Anne Magnussen, Kirstine Sinclair, Casper Sylvest, Visuel historie

Resumé

Anmeldelse af:

Magnussen, Anne, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest (red.):
Visuel historie: tilgange og eksempler
Syddansk Universitetsforlag 2018, 358 s.

Referencer

Andersson, Lars M., Lars Berggren og Ulf Zander (red.): Mer än tusen ord. Bilen och de historiske vetenskaparna, Lund: Nordic Academic Press, 2001.

Andrup, Otto, Peter Ilsøe og Poul Nørlund: Danmarks Historie i Billeder – teksthæfte I, København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1945.

Blomberg, Eva: Sätt att se, Historisk Tidskrift (Sverige) 125 (2), 2005, 263-273.

Burke, Peter: Eyewitnessing – The Uses of Images as Historical Evidence, London: Reaktion Books, 2001.

Danholt, Gunnar, Henning Laugerud og Lena Liepe (red.): Tegn, Symbol og tolkning – om forståelse og fortolkning af middelalderens bilder, København: Museum Tusculanums Forlag, 2003.

Eller, Povl: Historisk Ikonografi, D.H.Fs Håndbøger, København: Dansk Historisk Fællesforening, 1964.

Gaskell, Ivan: ’Visual History’. I Peter Burke (red.): New Perspectives on Historical Writing, 2. udg., Cambridge: Polity Press, 2001, 187-218.

Haskell, Francis: History and its images – Art and the interpretation of the past, New Haven: Yale University Press, 1993.

Jordanova, Ludmilla: The Look of the Past: Visual and Material Evidence in Historical Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Liepe, Lena: ’Konst som historisk källmaterial? Om bildens episemologi’. I Carsten Tage Nielsen og Mads Mordhorst (red.): Fortidens spor, nutidens øjne – kildebegrebet til debat, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2001, 217-243.

Magnussen, Anne, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest (red.): Visuel Historie – tilgange og eksempler, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Martinsen, Lone Kølle og Gertrud Oelsner: ’Nationalsymbol med gren og gevær. Den tapre landsoldat i Danmarkshistorier fra 1800-tallet til i dag’. I Anne Magnussen, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest (red.): Visuel Historie – tilgange og eksempler, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018, 265-287.

Mitchell, W. J. T.: Picture Theory, Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

Mitchell, W. J. T.: What do pictures want? The lives and loves of images, Chacago og London: The University of Chicago Press, 2005.

Panofsky, Erwin: Studies in iconology, New York: Oxford University Press, 1939.

Rose, Gillian og Divya P. Tolia-Kelly: Visuality/Materiality – Images, Objects and Practices, Farnham: Ashgate, 2012.

Rose, Gillian: Visual Methodologies – an introduction to Researching with Visual Materials, 4. udg., London: Sage Publications, 2016.

Rotberg, Robert og Theodore K. Rabb: Studies in Interdisciplinary History: Art and History: Images and their Meaning, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Rydén, Reine: Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diksussionen om bilder som historiskt källmaterial, Historisk Tidskrift (Sverige) 126 (3), 2006, 491-500.

Schmidt, Sally Schlosser: ’”At abstrahere fra statuens reale indhold”: Et mikrostudie af H.W. Bissens statue af A.S. Ørsted’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 89-113.

Downloads

Publiceret

2019-09-08

Citation/Eksport

Schmidt, S. S. (2019). SE PÅ HISTORIEN. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 202–209. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115846

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser