DUPLIK OM GRØNLANDSBINDET I DEN NYE DANSKE KOLONIHISTORIE

Forfattere

  • Thorkild Kjærgaard Dr.phil., tidl. museumsdirektør og institutleder

Nøgleord:

debat, Grønland, Søren Rud, Ulrik Pram Gad, Simon Mølholm Olesen

Resumé

Debat vedrørende Grønlandsbindet i den nye danske kolonihistorie.

Referencer

Brimnes, Niels: ’Danmarkshistorie – nu med kolonier; kolonihistorie – nu uden Danmark’, Noter 215, 2017, 25-31.

Gulløv, Hans Chr.: ’Etnohistorie – metodeproblemer i Grønlands historie’, Fortid og Nutid 28, 1979-80, 425-435.

Hernæs, Per: ’Dansk kolonihistorie og Afrika. Et angrep på den ”danofile” tradisjon innen historieskrivningen om Gullkysten (Ghana)’, Fortid og Nutid 32, 1985, 71-78.

Hernæs, Per Oluf (red.): Vestafrika – Forterne på Guldkysten, København: Gads forlag, 2017.

Mølholm Olesen, Simon: ’En løs kanon på gletsjeren’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 159-164.

Mølholm Olesen, Simon: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner?”, Tidsskriftet Grønland (1), 2018, 31-35.

Olwig, Karen Fog: ’Hvad skal vi med dansk kolonihistorie?’, Fortid og Nutid 28, 1979-80, 68-71.

Pram Gad, Ulrik: ’Thorkild Kjærgaards bjørnetjeneste til Rigsfællesskabet’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 153-158.

Rud, Søren: Den rette blanding – Oprindelighed og ledelse i 1800-tallets Grønland, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017.

Rud, Søren: ’Mod bedre vidende: Grønland og politisk-ideologisk historieskrivning’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 145-152.

Downloads

Publiceret

2019-09-08

Citation/Eksport

Kjærgaard, T. (2019). DUPLIK OM GRØNLANDSBINDET I DEN NYE DANSKE KOLONIHISTORIE. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 186–189. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115843

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser