KOMMUNENS STYRE I DIN HÅND! OM INFRASTRUKTURER, KOMMUNALE INDTÆGTER OG ’KOMMUNESOCIALISME’

  • Hanne Thomsen Museumsleder, cand.mag., Gasmuseet
Nøgleord: temanummer, infrastruktur, kommunesocialisme, plakat, kommunalpolitik

Resumé

Billede i kontekst om infrastruktur, kommunale indtægter og 'kommesocialisme'.

Referencer

Christensen, P. og John Hansen: Kommunalkundskab, København: Socialdemokratiets Forlag Fremad, 1933.

Frandsen, Steen Bo: ’Om Danmark på langs og på tværs’, Temp – tidsskrift for historie 18, 2019.

Hyldtoft, Ole: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Aarhus: Systime, 1999.

Knudsen, Tim: Den danske stat i Europa, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993.

Kolstrup, Søren: Velfærdsstatens rødder. Fra Kommunesocialisme til folkepension, København: SFAH nr. 38, 1996.

Kolstrup, Søren: ’Den tidlige danske velfærdsstat i komparativ belysning’, Den Jyske Historiker 82, 1998, 46-61.

Kolstrup, Søren: ’Kommunen – Velfærdsstatens spydspids’. I Klaus Pedersen (red.): 13 historier om den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2003.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1903.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1904.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1932.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1933.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1940.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1946.

Kjøbstadsforeningens Tidsskrift 1948.

Mortensen, Ole Bent Gram: ’Kommunale elforsyningskoncessioner’. I Hans V. G. Pedersen (red.): Juridiske emner ved Syddansk Universitet, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Mørch, Søren: Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, København: Gyldendal 1982.

Mørch, Søren: Den sidste Danmarkshistorie, København: Gyldendal, 1996.

Thomsen, Hanne og Jytte Thorndal: El og gas til danske kommuner, Viborg: Elmuseet og Gasmuseet, 2007.

Thomsen, Hanne: GAS – fra den sorte til den grønne og ud i det blå, Aarhus: GASmuseets Forlag og DGF, 2011.
Publiceret
2019-09-08
Citation/Eksport
Thomsen, H. (2019). KOMMUNENS STYRE I DIN HÅND! OM INFRASTRUKTURER, KOMMUNALE INDTÆGTER OG ’KOMMUNESOCIALISME’. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 173-185. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115842
Sektion
Billede i kontekst