NORD FOR VESTTYSKLAND, VEST FOR STOREBÆLT: TV 2 MELLEM SATELLITTER OG REGIONAL-TV, 1967-91

Forfattere

  • Sissel Bjerrum Fossat Museumsinspektør, Mediemuseet

Nøgleord:

temanummer, infrastruktur, satelitter, TV 2, regionkanaler

Resumé

Sissel Bjerrum Fossat: Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt: TV 2 mellem satellitter og regional-tv, 1967-91

Artiklen afdækker hvordan placeringen af TV 2 i både fysisk og kulturel geografi afspejlede teknologiske, politiske og mediehensyn. De tidlige politiske ønsker om et TV 2 tog udgangspunkt i de forventninger 1960ernes kommunikationssatellitter skabte. En ny dansk kanal ville kunne dæmme op for udenlandsk TV-påvirkning, og en ny dansk kanal kunne sågar tænkes som en del af en fælles nordisk satellit-løsning. Det viste sig imidlertid, at der skulle vælges mellem den nordiske løsning og et TV 2 med tilknyttede regionalkanaler; satellitteknologien ikke kunne rumme begge løsninger. Resultatet blev et provinsnært TV 2, der tog udgangspunkt i forestillingen om et stærkt folkeligt fællesskab uden for hovedstadens elitære kredse. Da TV 2 blev en realitet i 1986, fik stationen gennem bestyrelsen sin egen stemme, og mediehensyn blev en langt tydeligere del af TV 2’s udvikling. I denne tidlige del af TV 2’s historie vejede politiske hensyn imidlertid stadig tungest, og selvom bestyrelsen argumenterede meget grundigt for en placering i København ud fra stationens egne behov, så var der ingen tvivl om, at det måtte være de politiske ønsker om et TV 2 i provinsen, der skulle vægtes højest.

Referencer

Berlingske Tidende 25.01.1987, Helle Bygum: ”Jeg kan da godt lide København”.

Betænkning afgivet af Radiokommissionen: Nedsat den 15. juni 1967 af Ministeriet for Kulturelle Anliggender, 1970.

Betænkning om et øget dansk medieudbud, Mediekommissionen, 1983.

Betænkning om Nordsat, Mediekommissionens betænkning nummer 1, 1981.

Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn, Mediekommissionens betænkning nr. 4, 1983.

Bjerre, Henrik og Louise Fabian (red.): Vendingen mod rummet, Slagmark – Tidsskrift for idehistorie 57, 2010.

Bruun, Hanne, Kirsten Frandsen og Henrik Søndergaard (red.): TV2 på skærmen. Analyser af TV2s programvirksomhed, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2000.

Carstensen, Martin B., Flemming Svith og Per Mouritsen (red.): DR og TV2 – folkets tjeneste? Public service – medier og demokrati, Aarhus: Ajour, 2007.

Ewertsson, Lena: The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden, Linköping: Department of Technology and Social Change Linköping Universitet, 2001.

Folketingstidende (FT): 1. beh. af f.t.l. vedr. radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 2), 29.04.1986.

Folketingstidende (FT): 2. beh. af f.t.l. vedr. radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 2), 27.05.1986.

Folketingstidende (FT): Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 2) Nr L254-1985-86, 1. samling.

Folketingstidende (FT): Fremsættelse af Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 2), 23.04.1986.

Frandsen, Kristen og Hanne Bruun (red.): TV-produktion - nye vilkår, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2007.

Hannerz, Ulf (red.): Medier och kulturer, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1990.

Hjarvard, Stig (red.): Dansk TV’s historie, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2006.

Hjarvard, Stig og Henrik Søndergaard: Nærsyn på Fjernsyn. Kanal 2 og Weekend-TV, København: Hans Reitzels Forlag, 1988.

Hjarvard, Stig, Andreas Hepp, Knut Lundby: ’Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society’, Media, Culture & Society 37 (2), 2015, 314-324, https://doi.org/10.1177/0163443715573835.

Hjarvard, Stig: ’Indledning. TV-mediets halve århundrede’. I Stig Hjarvard (red.): Dansk TV’s historie, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2006, 7-24.

Hjarvard, Stig: Medialisering mediernes rolle i social og kulturel forandring, København: Hans Reitzels Forlag, 2016.

Hjarvard, Stig: TV-nyheder i konkurrence, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1999.

Hultén, Olof: ’Why NORDSAT – Why not?’, Media Culture and Society 3 (4), 1981, 315-325.

Information 28.01.1987: ”Fortsat uenighed i Venstres partitop om politiske krav til TV2”.

ITU: Final Acts. World broadcasting satellite administrative radio conference, Geneva 1977 https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.99 (02.10.2017).

Jacobsen, Claus: ’Namminersornerrullutik Oqartsussat TV. Samtidigheds TV i Grønland’. I Jacobsen, Claus: TV i 80’erne. Medie og virkelighed en debatbog, Vordingborg: Attika, 1982.

Jauert, Per og Ole Prehn: ’Træskodans på hitlisten – TV 2’s regionale programmer’. I Hanne Bruun et al. (red.): TV 2 på skærmen – analyser af TV 2’s programvirksomhed, Samfundslitteratur, 2000, 99-128.

Jensen, Klaus Bruhn: Dansk mediehistorie 1-4, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2003.

Johansen, Hans Christian: P&T’s historie efter 1960, København: Generaldirektoratet for post og Telegrafvæsnet, 1993.

Jyllands-Posten 25.09.1988: ”TV 2 tæller ned”.

Jyllands-Posten 27.01.1987: ”Ellemann skal stå skoleret i Venstre”.

Jyllands-Posten, 24.01.1987, Rostbøll, Grethe: ”Provokation af det folkelige Danmark”.

Krarup, Anders m.fl. (red.): TV2 10 år, TV2/ Danmark, 1998.

Krarup, Anders og Lars Mandal: Vild med fjernsyn – 25 år med TV 2, København: Politikens Forlag, 2013.

Kristeligt Dagblad 28.01.1987: ”Nyhedsredaktionen på TV 2 skal til provinsen”.

Land og Folk 28.01.1987: ”Venstre i strid om TV-2’s placering”.

Larsen, Poul Funder: TV2 25 år med penge, politik og primadonnaer, København: Gyldendal Business, 2013.

Marklund, Andreas og Mogens Rüdiger (eds.): Historicizing infrastructure, Aalborg: Aalborg University Press, 2017.

Mouritsen, Per: ’I folkets tjeneste: Public service som omstridt begreb’, Journalistica 3, 2006, 65-85.

Negrine, R. og S. Papathanassopoulos: The Internationalisation of Television, London: Pinter, 1990.

Nordisk radio och TV via satellit, Nordisk ministerråd, Sekretariatet for nordisk kulturelt samarbejde, 1977.

Olesen, Niels Wium: De danske ministerier 1972-1993. Del II. Poul Schlüters tid 1982-1993, København: Gads Forlag, 2018.

Parks, Lisa: Cultures in Orbit. Satellites and the Televisual, Durham: Duke University Press, 2005.

Petersen Nels: Nordsat. Orienterings og debathæfte om nordisk radio og TV via satellit, København: Foreningen Norden 1979.

Politiken 24.01.1987, Mogens Berendt: ”Frit TV-slag og rent træskohalm. TV vest for Storebælt bliver en katastrofe”.

Simonsen, Kirsten: ’Rumlig praksis. Konstitution af rum mellem materialitet og repræsentation’, Slagmark. Tidsskrift for idehistorie 57, 2010, 35-47.

Thelle, Mikkel: ’Et rumligt fix for historievidenskaben?’, Temp – tidsskrift for historie 9, 2014, 187-200.

TV Syd på TV 2: ’Den danske tunge’, 1. oktober 1988, kl. 19:00-19:30.

Wormbs, Nina: ’A Nordic Satellite Project Understood as a Trans-National effort’, History and Technology 22 (3), 2006, 257-275, https://doi.org/10.1080/07341510600803184.

Wormbs, Nina: Vem älskade Tele-X?. Konflikter om satelliter i Norden 1974-1989, Möklinta: Gidlunds Förlag, 2003.

Downloads

Publiceret

2019-09-08

Citation/Eksport

Fossat, S. B. (2019). NORD FOR VESTTYSKLAND, VEST FOR STOREBÆLT: TV 2 MELLEM SATELLITTER OG REGIONAL-TV, 1967-91. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 129–147. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115840