NÅR HØJTEKNOLOGIEN FEJLER: BREVDUEN SOM KRITISK INFRASTRUKTUR UNDER KRISE OG KRIG I DANMARK, 1880-1918

Forfattere

  • Jacob Vrist Nielsen Ph.d.-stipendiat, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Nøgleord:

temanummer, infrastruktur, brevduer, generalstaben, kommunikation

Resumé

Jacob Vrist Nielsen: Når højteknologien fejler: Brevduen som kritisk infrastruktur under krise og krig i Danmark, 1880-1918

Med udgangspunkt i fortroligt arkivmateriale fra Krigsministeriet og Generalstabens Efterretningssektion undersøger artiklen brevduen som militær, kritisk kommunikationsinfrastruktur i Danmark 1880-1918. Artiklen argumenterer for, at brevduen havde sin guldalder i moderne tid, efter at telefonen og telegrafen var opfundet. Hundredetusinder af europæiske brevduer blev trænet til moderne krigsførelse. Artiklen viser, at Generalstaben i Danmark samarbejdede med private om at etablere og opretholde det militære brevduevæsen. Det civile-militære samarbejde holdt statsudgifterne nede, mens det samtidig skabte et vidtforgrenet, decentraliseret net af brevdueslag, som uafhængigt af hinanden kunne sende militære efterretninger til krigsmyndighederne. Det militære brevduevæsen kom derfor til at udgøre en uundværlig del af den militære efterretningstjenestes kritiske kommunikationsinfrastruktur.

Referencer

Allat, H.: ’The use of Pigeons as Messengers in War and the Military Pigeon Systems of Europe’, Journal of the Royal United Service Institution 30 (133), W. Mitchell & Co, 1886, 107-148.

Blechman, Andrew: Pigeons: The Fascinating Saga of the World’s Most Revered and Reviled Bird, Queensland: University of Queensland Press, 2007.

Bruhn, Kristian: Den hemmelige stat. Rets- og administrationshistoriske studier i den danske efterretningstjeneste fra de slesvigske krige til tiden omkring 1. Verdenskrig, København: upubliceret ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2017.

Bruton, E.: ’Cable Wars. Military and State Surveillance of the British Telegraph Cable Network during World War One’. I Andreas Marklund og Mogens Rüdiger (red.): Historizing Infrastructure, Aalborg: Aalborg University Press, 2017, 159-182.

Burchardt, Jørgen: Gods på vej. Vejtransportens Danmarkshistorie, bd. I, København: Danmarks Tekniske Museum og Kulturbøger, 2017.

Cavling, V.: Paa Valpladsen. Beretninger fra Verdun, Berlin og Picardiet under 1. verdenskrig, København: V. Pios Boghandel, 1918.

Clemmesen, Michael: ’Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig’, Krigshistorisk Tidsskrift 3, 2011, 3-13.

Clemmesen, Michael: Det lille land før den store krig: de danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911-13, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2012.

Darwin, John: After Tamerlane. The Rise and Fall of Global Empires 1400-2000, New York: Penguin Books, 2008.

Edgerton, David: The Shock of the Old. Technology and Global History since 1900, London: Profile Books, 2006.

Friis, Torsten: Den danske krigstelegraf. Telegraftroppernes udvikling indtil 1. Verdenskrig, Næstved: Forlaget Devantier, 2012.

Högselius, P., E. Van der Vleuten og A. Kaijser: Europe’s Infrastructure Transition. Economy, War, Nature, New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Jensen, S.: ’Connecting the Alliance. Communications Infrastructure on the NATO Aganda in the 1950s’. I Andreas Marklund og Mogens Rüdiger (red.): Historizing Infrastructure, Aalborg: Aalborg University Press, 2017, 183-210.

Johnes, Martin: ’Pigeon Racing and Working-Class Culture in Britain, c. 1870-1950’, Cultural and Social History 4 (3), 2007, 361-383.

Lenzen, H. J.: Brevduen. Dens historie, pleie og dressur, oversat af W. Gjessing, København: N.G. Calbergs Bogtrykkeri, 1883.

Lunde, F.: Brevduen, en Haandbog for Duevenner, Sygdomme hos Duer og Høns, det militære Brevduevæsen, H. Joh. Dyrings forlag, 1895.

Osman, Alfred: Pigeons in the Great War. A Complete History of the Carrier-Pigeon Service during the Great War, 1914-1918, London: The Racing pigeon publishing Co., Ltd., 1928.

Pettersen, M.: Generalstaben og de revolusjonære. Revolusjonsfrykt i Generalstaben under radikaliseringen av den norske arbeiderbevegelsen i perioden 1917-1921, Oslo: upubliceret masteropgave, Universitetet i Oslo, 2010.

Shell, Jacob: Transportation and Revolt: Pigeons, Mules, Canals, and the Vanishing Geographies of Subversive Mobility, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2015.

Stevnsborg, Henrik: Politiet 1938-47. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, København: Gads Forlag, 1992.

Tegetmeier, William: The Homing or Carrier Pigeon, Charleston: Nabu Press, ed. 2010.

Downloads

Publiceret

2019-09-08

Citation/Eksport

Nielsen, J. V. (2019). NÅR HØJTEKNOLOGIEN FEJLER: BREVDUEN SOM KRITISK INFRASTRUKTUR UNDER KRISE OG KRIG I DANMARK, 1880-1918. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 97–112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115838