STOFSKIFTE UNDER TRYK: VANDETS INFRASTRUKTUR OG RUM I KØBENHAVN

Forfattere

  • Mikkel Thelle Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

temanummer, infrastruktur, vandforsyning, københavn, urbanisering

Resumé

Mikkel Thelle: Stofskifte under tryk: Vandets infrastruktur og rum i København

Artiklen kortlægger gennem en række skalaskift, hvordan Københavns bystyre fra slutningen af 1800-tallet gik ind i en accelererende opbygning af infrastrukturer til at forsyne borgerne med vand. Det dobbelte pres fra urbaniseringen og den ny hygiejniske kultur skabte en ekspansion, som artiklen undersøger, først gennem nogle nedslag i det fremvoksende lag af kommunale teknologisk specialiserede embedsmænd. Gennem deres viden mobiliseres byens undergrund som vandforsynende lag, hvilket er artiklens næste fokus, og fra dette reservoir trækkes forsyningen gennem et netværk under hydraulisk tryk for at nå brugerne gennem såkaldte mikroteknologier, altså grænsefladen mellem hverdagspraksis og netværk, artiklens tredje skala. Herfra zoomes der yderligere ned til den ’faktiske’ mikroskopiske skala, hvor den nye mikrobiologi gør byens vand til genstand for utrættelige studier. Afslutningsvis diskuterer artiklen, hvordan vandets infrastruktur således kan ses som et urbant stofskifte, der på de ovennævnte skalaer er eksempel på en moderne materiel politik.

Referencer

Ambt, Charles, F. Johnstrup og Chr. Steenbuch: Nogle Undersøgelser af Grundluften, Grundvandet og Jordbunden i Kjøbenhavn og Frederiksberg, København, 1888.

Anand, Nikhil: ’On Pressure and the Politics of Water Infrastructure’. I: Penny Harvey, Casper Bruun Jensen og Atsuro Morita (red.): Infrastructures and Social Complexity. A Companion, London, Routledge, 2017, 91-101.

Barles, Sabine: ’The Seine and Parisian Metabolism: Growth of Capital Dependencies in the Nineteenth and Twentieth Century’. I Stéphane Castonguay og Matthew Evenden (red.): Urban Rivers. Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012, 95-112.

Barles, Sabine: ’Urban Metabolism and River Systems: An Historical Perspective Paris and the Seine, 1790–1970’, Hydrology and Earth System Sciences 11, 2007, 1757-1769.

Barles, Sabine og Laurence Lestel: ’The Nitrogen Question. Urbanization, Industrialization, and River Quality in Paris, 1830–1939’, Journal of Urban History 33 (5), 2007, 794-812.

Christensen, Søren Bitsch: ’Vand i Byerne - Fra Middelalderen til Nyere Tid’. I Erik Hofmeister (red.): De Ferske Vandes Kulturhistorie, Silkeborg: Ferskvands Centret, 2004, 236-247.

Christensen, Søren Bitsch og Mette Thøgersen: ’Bysystem og urbanisme ca. 1840-2000 - historie og historiografi’. I Søren Bitsch Christensen (red.): Den Moderne By, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.

Christiansen, Niels Finn: ’København som arbejderby før 1914’. I Karl-Erik Frandsen (red.): Kongens og folkets København - gennem 800 år: Brikker til en mosaik. København: Gyldendal, 1996.

Colding, L. A.: Om Lovene for Vandets Bevægelse i Jorden, København: Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1872.

Cronon, William: Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West, New York: Norton, 1991.

Engberg, Jens: Det Heles Vel. Forureningsbekæmpelsen i Danmark fra loven om sundhedsvedtægter i 1850’erne til miljøloven 1974, København: Københavns Kommune Miljøkontrollen, 1999.

Fabricius Møller, Jes: ’Biologismer’, København: Historisk Institut, Københavns Universitet, 2002.

Frykman, Jonas og Orvar Löfgren: Culture Builders a Historical Anthropology of Middle-Class Life, New Brunswick og London: Rutgers University Press, 1987.

Gandy, Matthew: ’Rethinking Urban Metabolism: Water, Space and the Modern City’, City 8 (3), 2004, 363-379.

Goubert, Jean-Pierre: The Conquest of Water. The Advent of Health in the Industrial Age, London: Polity, 1989.

Graham, Stephen og Simon Marvin: Splintering Urbanism. Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, London: Routledge, 2001.

Hallström, Jonas: ’Constructing a Pipe-Bound City. A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910’, Linköping: Linköping University, 2002.

Hillier, Joseph: ’Implementation without Control: The Role of the Private Water Companies in Establishing Constant Water in Nineteenth-Century London’, Urban History 41 (2), 2014, 228-246.

Hughes, Thomas Parke: Networks of Power. Electrification in Western Society 1880-1930, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.

Hyldtoft, Ole: Københavns Industrialisering 1840-1914, København: Systime, 1984.

Jensen, Bent: Træk Af Miljødebatten i Seks Danske Aviser Fra 1870’erne Til 1970’erne, København: Rockwool Fondens Forskningsenhed, 1996.

Joyce, Patrick: The Rule of Freedom. Liberalism and the Modern City, London: Verso, 2003.

Kennedy, Christopher et al.: ’The Changing Metabolism of Cities’, Journal of Industrial Ecology 11 (2), 2007, 43-59.

Knudsen, Tim: ’Københavns Stadsingeniørinstitution 1858-1950: Et eksempel på bureaukratisering af den planlæggende forvaltning’, København: Institut for Samfundsfag og Forvaltning, Københavns Universitet, 1985.

Knudsen, Tim: Storbyen Støbes, København: Akademisk Forlag, 1988.

Levin, Miriam: ’Urban Modernity. Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution’, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010.

Lindegaard, Hanne: Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det københavnske kloaksystem 1840-2001, København: Danmarks Tekniske Universitet, 2001.

Melosi, Martin: Precious Commodity. Providing Water for Americas Cities, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011.

Nørregaard, Georg: Københavns Vandforsynings Historie, København: Københavns Kommunalbestyrelse, 1959.

Nye, David E. Electrifying America Social Meanings of a New Technology, 1880-1940, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.

Otter, Chris: ’Making Liberal Objects: British Techno-Social Relations 1800-1900’, Cultural Studies 21 (4–5), 2007, 570-590.

Otter, Chris: Victorian Eye : A Political History of Light and Vision in Britain, 1800-1910, Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Rüdiger, Mogens og Andreas Marklund (red.): Historicizing Infrastructure, Aalborg: Aalborg University Press, 2017.

Rung, Otto: Fra Min Klunketid, København: Gyldendalske Boghandel og Nyt Nordisk Forlag, 1965.

Sieferle, Rolf Peter: The Subterranean Forest: Energy Systems and the Industrial Revolution, Cambridge: White Horse Press, 2001.

Soll, David: ’City, Region, and In Between: New York City’s Water Supply and the Insights of Regional History’, Journal of Urban History 38 (2), 2012, 294-318.

Star, Susan Leigh: ’The Ethnography of Infrastructure’, American Behavioral Scientist 43 (3), 1999, 377-391.

Swyngedouw, Eric, Maria Kaika og Nik Heynen (red.): In the Nature of Cities. Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, London: Routledge, 2006.

Tarr, Joel og Gabriel Dupuy: Technology and the Rise of the Networked City in Europe and America, Philadelphia: Temple University Press, 1988.

Thelle, Mikkel: København 1900. Rådhuspladsen som laboratorium for den moderne bys offentlige rum, København: Københavns Universitet, ph.d.-afhandling, 2013.

Thelle, Mikkel: Rådhuspladsen 1900. Københavns moderne brændpunkt, København: Gyldendal, 2015.

Tofte, Ulla: ’Charles Ambt og dansk byplanlægning 1875-1902’. I Søren Bitsch Christensen (red.): Den Moderne By, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006, 153-173.

Trentman, Frank og Vanessa Taylor: ’Liquid Politics: Water and the Politics of Everyday Life in the Modern City’, Past & Present 211, 2011, 199-241.

Tryde, Chr.: ’Om Infektion fra Kloakudtømmelserne i Kjøbenhavns Havn og Kanaler. Foredrag holdt i Det Medicinske Selskab i Kjøbenhavn, d. 20 Nov. 1883’, København: Det Medicinske Selskab, 1884.

Tryde, Chr.: Infektion af Grundvand og Tyfussmitte, København: Hoffenborg og Traps Etabl., 1885.

Vejledning for Gas- & Vandmestre, København: Københavns Belysningsvæsen, 1896.

Wachsmuth, David: ’Three Ecologies: Urban Metabolism and the Society-Nature Opposition’, The Sociological Quarterly 53, 2012, 506-523.

White, Richard: The Organic Machine. The Remaking of the Columbia River, New York: Hill & Wang, 2001.

Williams, Rosalind: Notes from the Underground. An Essay on Technology, Society, and the Imagination, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

Downloads

Publiceret

2019-09-06

Citation/Eksport

Thelle, M. (2019). STOFSKIFTE UNDER TRYK: VANDETS INFRASTRUKTUR OG RUM I KØBENHAVN. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 79–96. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115832