DANMARK PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS

Forfattere

  • Steen Bo Frandsen Professor, dr.phil., Center for Grænseregionsforskning, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Nøgleord:

temanummer, infrastruktur, kartografi, nationalstat, mental map

Resumé

Steen Bo Frandsen: Danmark på langs og på tværs

I tre tableauer sammenlignes udviklingen af den danske stats infrastruktur med kartografiens fremstillinger og et mental map over helstaten, nationalstaten og den europæiske medlemsstat efter 1990. I udgangspunktet spillede den danske stat en traditionel rolle som del af en større nordeuropæisk kontekst, hvilket kom til udtryk i et kort med tilstødende lande og en infrastrukturpolitik, der sigtede på at forbinde rigets dele og sikre kontakten ud. I nationalstaten skete der en indsnævring. Med succes lykkedes det længe at holde konteksten ude, og korttegnerne leverede en kongenial fremstilling af et land stort set uden spor af naboer. Endelig kom der efter 1990 en ny dagsorden, der ser Danmark som et infrastrukturelt transitland. Både kartografiens fremstillinger og de omfattende bro- og tunnelbyggerier præsenterer igen landet som del af noget større. De store infrastrukturprojekter har nok haft til formål at styrke den indre sammenhæng, men samtidig har de virket i retning af at betone landets transit-karakter og dermed skabt nye indre ubalancer i den ellers så homogene nationalstat.

Referencer

Andersen, Steen: De gjorde Danmark større. De multinationale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947, København: Lindhardt & Ringhof, 2005.

Boge, Knut: Votes Count but the Number of Seats Decides. A comparative historical case study of the 20th century Danish, Swedish and Norwegian road policy, Oslo: Gyldendal, 2006.

Boje, Per: Danske provinskøbmænds vareomsætning og kapitalforhold 1815-1847, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1977.

Bregnsbo, Michael og Kurt Villads Jensen: Det danske imperium: Storhed og fald, København: Aschehoug, 2004.

Damgaard, Ellen, Mette Guldberg og Poul Holm (red.): A North Sea Region. West Jutland and the World II, Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1998.

Falkheimer, Jesper: Att gestalta en region. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund, Göteborg: Makadam, 2004.

Frandsen, Steen Bo: ’Men gives der da Provindser i Danmark’, Historie 19 (1), 1991, 129-153.

Graugaard, Esben: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet, Odense: Odense Universitetsforlag, 2006.

Hansen Junior, Christian: Die projectirten Eisenbahnen in den Herzogthümer Schleswig-Holstein, Flensburg: Ukendt forlag, 1839.

Harley, J.B.: The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, Baltimore og London: Johns Hopkins University Press, 2000.

Hennigs, Burckhardt v. og Heinrich Kautsky: Die Chaussee Altona-Kiel. Die erste Kunststrasse in Schleswig-Holstein, Kiel: Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, 2015.

Holm, Poul: Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerak, Esbjerg: Fiskerimuseet, 1991.

Humlum, Johannes: Landsplanlægningsproblemer. Med skitse til en landsplanlægning i Danmark, København: Munksgaard, 1966.

Humlum, Johannes: Landsplanlægning i Danmark, København: Gyldendal, 1961. Jensen, Hans: De danske stænderforsamlingers historie 1830-1848 I-II, København: Schultz Forlag, 1931-34.

Jørgensen, Steffen Elmer: Fra chaussé til motorvej. Det overordnede danske vejnets udvikling fra 1761, Odense: Odense Universitetsforlag, 2001.

Kaspersen, Lars Bo: Danmark i verden, København: Hans Reitzels Forlag, 2008.

Keating, Michael: The New Regionalism in Western Europe. Territorial restructuring and political change, Cheltenham og Northampton: Elgar, 1998.

Kristensen, Peter Thule: ’M.G. Bindesbøll og den Sydslesvigske Jernbane’. I Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet, Aarhus: Bianco Luno, 2010, 202-214.

Madsen, Hans Helge: Skæv og national. Dansk byplanlægning 1830 til 1938, København: Bogværket, 2009.

Misa, Thomas og Johan Schot: ’Introduction’, History and Technology 21 (1), 2005, 1-19.

Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund: Forslag udarbejdet af Christiani og Nielsen, København: Højgaard og Schultz A/S og Kampmann Kierulff og Saxild A/S, 1936.

Nielsen, Tom og Boris Brorman Jensen (red.): Den østjyske millionby, Aarhus: Dansk byplan, 2017.

Paasi, Anssi: ’The Resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: Theoretical Perspectives and Empirical Observations on Regional Dynamics in Europe’, Review of International Studies 35, 2009, 121-146.

Politiken 28.2.2015: ”Vi har en aftale. Danmark betaler”.

Rasch, Aage: Ejderkanalen, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 1978. Schlürmann, Jan: ’Eider und Eiderkanal im Wirtschaftsnetz des dänischen Gesamtstaates 1784-1863’. I Martin Krieger, Frank Lubowitz og Steen Bo Frandsen (red.): 1200 Jahre Grenze, Neumünster: Wachholtz, 2013, 197-207.

Stolz, Gerd: Der alte Eiderkanal - Schleswig-Holsteinischer Kanal, Heide: Boyens 1989.

Toft, Erik, Hanne Rasmussen and Hans-Carl Nielsen: Hundrede å rs trafik, København: Trafikministeriet 1900-2000, 2000.

Vleuten, Erik van der og Arne Kaijser: ’Networking Europe’, History and Technology 21 (1), 2005, 21-48.

Vleuten, Erik van der og Arne Kaijser (red.): Networking Europe. Transnational Infrastructures and the Shaping of Europe 1850-2000, Science History Publications 2006.

Downloads

Publiceret

2019-09-06

Citation/Eksport

Frandsen, S. B. (2019). DANMARK PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 12–34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115827