HISTORIA I BRUK

Forfattere

  • Johan Stenfeldt Fil.Dr. Historia Lunds Universitet

Nøgleord:

Anmeldelse, Rosanna Farbøl, Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende, Teemu Sakari Ryymin, Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming efter 1945

Referencer

Artéus, Gunnar och Kent Zetterberg: Realism eller illusion. Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget, Stockholm: Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, 2016.

Bjereld, Ulf, Alf W. Johansson och Karl Molin: Sveriges säkerhet och världens fred. Svensk utrikespolitik under kalla kriget, Stockholm: Santérus Förlag, 2008.

Farbøl, Rosanna: Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende, København: Gads Forlag 2017.

Florin, Christina och Ulla Johansson: ”Där de härliga lagrarna gro” …Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914, Stockholm: Tidens Förlag 1993.

Jeismann, Karl-Ernst: ’Geschichtsbewusstsein’. I: Klaus Bergman (ed.): Handbuch der Geschichtsdidaktik 1, Düsseldorf: Schwann, 1979.

Lundell, Valter: Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur, Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet, 2017.

Nora, Pierre: Les lieux de mémoire, Paris: Gallimard, 1984-1992.

Nora, Pierre: ’Mellan minne och historia’. I: Sverker Sörlin (red.): Nationens röst- texter om nationalismens teori och praktik, Stockholm: SNS Förlag, 2001, 365-389.

Nybom, Thorsten och Rolf Torstendahl (red.): Byråkratisering och maktfördeling, Lund: Studentlitteratur 1989.

Ryymin, Teemu Sakari (red.): Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming efter 1945, Oslo: Universitetsforlaget 2017.

Downloads

Publiceret

2018-01-03

Citation/Eksport

Stenfeldt, J. (2018). HISTORIA I BRUK. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(15), 210–215. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/103016

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser