HINSIDES MARKLEDDET CLAUS ESKILDSENS DANSK GRÆNSELÆRE OG DE STORE FORTÆLLINGER

Forfattere

  • Troels Peter Roland Cand.mag. i Historie og BA i Sprogvidenskab

Nøgleord:

Nationalisme, Dansk Grænselære, historiske narativer, Claus Eskildsen, Slesvig

Resumé

Hinsides markleddet. Claus Eskildsens Dansk Grænselære og de store fortællinger

Troels Peter Roland

E-mail: troels_peter_roland@hotmail.com.

Ud fra Anthony Smiths identifikation af førmodernistiske modsætninger i nationalisme undersøges sammenstødet mellem historiske narrativer om Slesvig i Claus Eskildsens Dansk Grænselære (1936) og de tyske modsvar. Tidligere tysk-slesvigsk populærhistorie indeholder en voluntaristisk-perennilialistisk narrativ, som minder om den ”franske” nationalismetradition, om end ”tysk” nationalisme er kendetegnet af en organicistisk-primordialstisk tradition, som i 1930’erne var underlagt biologistiske strømninger. I Slesvig blev denne tradition imidlertid fremmet fra den danske side, idet Eskildsens Blut-und-Boden-ideologi betragtede alle slesvigere som danske. Da Blut-und-Boden var officiel tysk ideologi, måtte hans modstandere for at hamle op med ham opgive den ældre opfattelse af tysk kultur som berettiget til udbredelse og holde fast i en ikke-ekspansiv perennialisme, samtidig med at den opbyggede en ”modprimordialisme” med en fortælling om kontinuitet fra oldtiden for tyske slesvigere. Eskildsen indlemmede imidlertid perennialismen i sit eget primordialistiske udviklingsbegreb og søgte at afmontere modprimordialismen. Den tyske side søgte så en syntese mellem narrativerne, men løste siden problemet ved at afskrive alle narrativer over for udefineret ”Germanentum”. Begge sider gjorde brug af en blanding af videnskab, pseudovidenskab og fejlbehæftet argumentation, og professor Otto Scheel manipulerede de tyske debattører. Over for et dansk publikum måtte Eskildsens ideologi imidlertid også redigeres, så Blut-und-Boden-ideologien blev nedtonet. Samtidig blev der fremmet en narrativ om Eskildsens bog som et ironisk tankeeksperiment, som fik et langt efterliv blandt danske slesvigere.

Referencer

Alnor, Karl: Schleswig-Holsteins Erbe – Das Land unserer Väter im geschichtlichen Rückblick. Neumünster/Holstein: Karl Wachholtz, 1925.

Alnor, Karl: Schleswig-Holsteins Erbe und Sendung. Berlin: Edwin Runge, 1935.

Andresen, Ludwig: Vom Volkstum und Namengebung im Schleswigschen. Kiel: Heimat und Erbe, 1937.

Berlingske Aftenavis 25. oktober 1937.

Die ”Lehre” von der Grenze. Kiel: Heimat und Erbe, 1938.

Eskildsen, Claus: Dansk Grænselære. København: C.A. Reitzel, 1936. 3. oplag, 1937.

Eskildsen, Claus: Den sønderjyske Befolknings Slægtsforbindelser. København: C.A. Reitzel, 1942.

Eskildsen, Claus: Die Schleswigsche Grenzfrage in zeitgemässer Beleuchtung. København: P. Haase & Søn, 1939.

Eskildsen, Claus: ‘44 års virksomhed i opdragelsens tjeneste’. Sønderjysk årbog årg. 1984, 121-139.

Eskildsen, Claus: ‘Hjemmetyskernes Smertensvej’. Grænsevagten, 19 (7) 1937, 311-313.

Eskildsen, Claus og Georg Christensen: Psykologi til Brug for Seminarier. København: Jul. Gjellerup, 1933.

Eskildsen, Claus: Schleswigs Boden und Volkstum. Tønder: J.N. Jefsen, 1938.

Eskildsen, Claus: Skal Grænsen flyttes?. Tønder: Guldhorn, 1945.

Eskildsen, Claus: Studiekredsarbejde paa Grundlag af ”Dansk Grænselære”. København: C.A. Reitzel, 1939.

Furdal, Kim: Kampen om lokalhistorien. Åbenrå: Museum Sønderjylland, ISL Lokalhistorie, 2016.

Gespräch über die dänische ”Grenzlehre”. Kiel: Heimat und Erbe, 1937.

Gretor, Georg: ‘‘Blod og Jord’ i Sønderjylland’. Politiken, 16. oktober 1937, 13-15.

Günther, Hans: Rassenkunde des Deutschen Volkes. München: J.F. Lehmann, 1923.

Hansen, Kay: Staatsrecht und Volksboden in Schleswig im Spiegel dänischer Forschung und Publizistik. Flensburg: Heimat und Erbe, 1938.

Jordanes: Getica. Stockholm: Atlantis, 1997.

la Cour, Vilhelm: Lukkede Døre. Træk fra min Manddoms Aar. København: P. Haase & Søn, 1956.

‘Linjen i vor Politik’. Grænsevagten, 19 (2) 1937: 33-36.

Meyer, Gustav Friedrich [anonym]: Aber, Herr Eskildsen!. Kiel: Heimat und Erbe, 1937.

Meyer, Gustav Friedrich, og Friedrich Saeftel: Volkskundliche Tatsachen gegen dänische ”Grenzlehren”. Flensburg: Heimat und Erbe, 1939.

Meyersahm, Hans: Der Kampf um die Nordmark. München & Berlin: K. Oldenbourg, 1928.

Nationaltidende, 28. oktober 1937.

Procopius: Gothenkrieg. Leipzig: Franz Duncker, 1885.

Reiniger, Max, og Hermann Nickol: Anhang zum neuen geschichtlichen Lesebuch. C. Schleswig-Holsteinische Ausgabe. Langensalza: von Julius Beltz, 1921.

Renan, Ernest: Vad är en nation?. Helsingfors: G.W. Edlund, 1882.

Rerup, Lorenz: Grænsen. Fra grænsekamp til sameksistens. Albertslund: Det danske Forlag, 1969.

Scheel, Otto [anonym]: Schleswig urdänisches Land?. Kiel: Heimat und Erbe, 1937.

Steenstrup, Johannes: De danske Stednavne. København: G.E.C. Gad, 1918.

Tacitus, Publius Cornelius: Germaniens historie, geografi og befolkning, bind 1. Århus: Wormianum, 1974.

Thomsen, Alexander: Blut und Rasse im Volkstumsringen der Nordmark. Flensburg: Heimat und Erbe, 1939.

Adriansen, Inge: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet. Sønderborg: Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, 1990.

Andersen, Richard: Danmark i 30’erne. København: Gyldendal, 1968.

Fink, Troels: Sønderjylland siden genforeningen i 1920. København: J. H. Schultz, 1955.

Johnsen, Axel: ‘Blod, jord og race i Slesvig’. I: Inge Adriansen, Axel Johnsen og Birgitte Thomsen (red.): 19 myter i Sønderjyllands historie. Åbenrå: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2002, 218-228.

Johnsen, Axel: Dannevirkemænd og Ejderfolk. Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005 (”appendiks” er det selvstændigt paginerede appendiks, tilgængeligt fra http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om SDU/Fakulteterne/Humaniora/Phd/afhandlinger/2005/Afhandlinger%2058_johnsen%20pdf.pdf).

Jørgensen, Ove: Alfred den Store. Danmarks Geografi. Odense: Odense Universitetsforlag, 1985.

Kisbye, Torben: Vikingerne i England. København: Akademisk Forlag, 1988.

Leerssen, Joep: National thought in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Madsen, Jan Skamby (red.): Ottar og Wulfstan. Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde, 1983.

Madsen, Knud: Seminarielærer Claus Eskildsen 1881-1947. Tønder: Neffen, 1988.

Noack, Johan Peter: Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945. Åbenrå: Institut for grænseregionsforskning, 1989.

Smith, Anthony D.: Nationalism. Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, 2002.

Downloads

Publiceret

2018-01-03

Citation/Eksport

Roland, T. P. (2018). HINSIDES MARKLEDDET CLAUS ESKILDSENS DANSK GRÆNSELÆRE OG DE STORE FORTÆLLINGER. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(15), 106–133. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/103008

Nummer

Sektion

Artikler