”SPEJDERSKRÅ’R” OG PÆNE PIGER DET DANSKE PIGESPEJDERKORPS OG DETS KVINDEOPFATTELSE 1918-1939

Forfattere

  • Christian Tolstrup Jensen Cand.mag. i historie og tysk Ph.d.-studerende Høgskolen i Sørøst-Norge

Nøgleord:

Det Danske Pigespejderkorps, kvindeopfattelse, kønshistorie, mellemkrigstiden, kvinderettigheder

Resumé

Spejderskrå’r og pæne piger.

Det Danske Pigespejderkorps og dets kvindeopfattelse 1918-1939

Christian Tolstrup Jensen

Høgskolen i Sørøst-Norge, E-mail: kontakt@ctolstrup.dk.

Denne artikel viser hvordan det tidlige Danske Pigespejderkorps i Danmark tog aktivt del i det reformarbejde der formede det dansk samfund i perioden 1918-1939, særligt med henblik på kvinders rettigheder. At pigespejderne så sig som en del af dette arbejde fremgår tydeligt af undersøgelsens gennemgang af bevægelsens uddannelsesmateriale. Materialet ønskede at give pigerne mulighed for at arbejde ude, have et frit valg og retten til at blive behandlet som et individ, hvad der går længere end programmet for det samtidige Dansk Kvindesamfund. Ved også at inddrage pigernes patruljedagbøger viser det sig desuden at pigerne mestendels ønskede at dyrke maskuline spejderaktiviteter. Det understreger organisationens progressivitet yderligere. Samlet var Det Danske Pigespejderkorps i perioden 1918-1939 en yderst progressiv stemme, især på baggrund af medlemmernes egne beretninger, i arbejdet for en styrkelse af kvinders rettigheder.

Referencer

Auster, Carol J.: ‘Manuals for socialization: Examples from Girl Scout handbooks 1913 1984’.

Qualitative Sociology 8 (4), 1985, 359-67. doi:10.1007/BF00988845.

Bladt, Inger: ’Elisabeth Flagstad’. Dansk kvindebiografisk leksikon. KVINFO, 2003. http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/666/origin/170/query/flagstad/.

Blom, Ida: ’Kjønn som analysekategori i historisk forskning’. I Jens A. Krasilnikoff og Agnes S. Arnórsdóttir (red.): Køn i historien, Aarhus: Aarhus University Press, 2004, 13-42.

Borchorst, Annette: ’Moderskab og børnepasning i 30’erne’. I Hilda Rømer Christensen og Hanne Rimmen Nielsen (red.): Tidens kvinder: om kvinder i mellemkrigstiden, 36-57. Århus: Håndbibliotekets veninder, 1985.

Boye-Petersen, Inge og Karen-Margrethe Rasmussen (red.): Pigespejderne. Bd. 1921-23.

Pigespejderne. Horsens: Det Danske Pigespejderkorps, 1923.

Caspersen, Hanne: Moderskabspolitik i Danmark i 30’erne: det modsætningsfyldte moderskab. København: Danske historiske forening, 1985.

Denny, Kathleen E.: ‘Gender in Context, Content and Approach: Comparing Gender Messages in Girl Scout and Boy Scout Handbooks’, Gender & Society 25 (1), 2001, 27-47. doi:10.1177/0891243210390517.

Det Danske Pigespejderkorps: Haandbog for Det Danske Pigespejderkorps. Horsens: Det Danske Pigespejderkorps, 1932.

Det Danske Spejderkorps: Formaal og Organisation Tillæg I: Afdeling B Pigespejdere. Hellerup: Det Danske Spejderkorps, udateret.

Geertsen, Kirsten: ’Forsørgerbegrebet i mellemkrigstiden’. I Hilda Rømer Christensen og Hanne Rimmen Nielsen (red.): Tidens kvinder: om kvinder i mellemkrigstiden, Århus: Håndbibliotekets veninder, 1985, 68-82.

Habermas, Jürgen: ‘Intermediate Reflections: Social Action, Purposive Activity and Communication’. I Jürgen Habermas (red.): The Theory of Communicative Action, Cambridge: Polity Press, 1984, 273-339.

Hansen, Annelise: ’Mellemlagskvinder og bevidsthedsdannelse (1870-1900)’. I Mette Bryld m.fl. (red.): Overgangskvinden: kvindeligheden som historisk kategori--kvindeligheden 1880-1920. Odense: Odense Universitetsforlag, 1982, 263-81.

Hansen-Jensen, Christa: ‘En rask, stærk og opvakt dreng’: maskulinitetsidealer i Det Danske Spejderkorps

-1917. Speciale, Københavns Universitet, 2009.

Hermann, Annesofie, Thora Lund og Jørgen Weirsøe: Pigespejderliv: Det Danske Pigespejderkorps: Korpskrønike. København: Det Danske Pigespejderkorps, 1973.

Hilden, Adda: ’Fromme, stærke kvinder: lærerindeuddannelse 1800-1950’. I Adda Hilden: Lærerindeuddannelse, lokalsamfundenes kamp om seminariedriften, Dansk læreruddannelse 1791-1991 3. Odense: Odense Universitetsforlag, 1993.

Hirdman, Yvonne: ’Den stereotypa genuskontraktet’. I Yvonne Hirdman: Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber, 2001, 77-101.

Hirdman, Yvonne: ’Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning’. I Christina Carlsson Wetterberg og Anna Jansdotter (red.): Genushistoria En historiografisk epóse. Lund: Studenterlitteratur, 2004, 49-63.

Jensen, Inger Lise: ’Kampen om moderskabet’. I Hilda Rømer Christensen og Hanne Rimmen Nielsen (red.): Tidens kvinder: om kvinder i mellemkrigstiden, Århus: Håndbibliotekets veninder, 1985, 19-35.

Kristensen, Lene: ’Den eksamensberettigede pigeskole i Danmark 1883-1920: En undersøgelse af den danske pigeskoles kønsideologi og pigeskolens indplacering i samfund og skolesystem - med særlig vægt på perioden 1894-1902’. Speciale, Odense Universitet, 1995.

Kristiansen, Ann D.: Retten til valg: en analyse af køn, sprog og seksualitet under debatten for den kvindelige valgret 1880-1915. Speciale, Aarhus Universitet, 2004.

Ljoså, Sondre: ’Alltid beredt til hva? Etableringen av norsk speiderbevegelse 1909-1913’. Master (Speciale), Universitetet i Oslo, 2007. Udenlandsk (Norsk).

Lund, Hanne Holmblad (red.): Pigespejderne. Bd. 1935-36. Pigespejderne. Odense: Det Danske Pigespejderkorps, 1936.

Lund, Hanne Holmblad (red.): Pigespejderne. Bd. 1937-38. Pigespejderne. Odense: Det Danske Pigespejderkorps, 1938.

Mills, Sarah: ‘Scouting for girls? Gender and the Scout Movement in Britain’, Gender, Place & Culture 18 (4), 2011, 537–56. doi:10.1080/0966369X.2011.583342.

Mørch, Søren: Den ny Danmarkshistorie 1880-1960. København: Gyldendal, 1982.

Ott, Estrid, Inge Boye-Petersen, Inge og J.M. Petersen, J.M. (red.): Pigespejderne. Bd. 1918–20.

Pigespejderne. Horsens: Det Danske Pigespejderkorps, 1920.

Petersen, Johanne Marie og Elisabeth Flagstad: Haandbog for Det Danske Pigespejderkorps.Faxe: Det Danske Pigespejderkorps, 1922.

Possing, Birgitte: ’Kvindelighed, patriarkat og klassegrænser. Teoretisk ramme om ‘kvindelighed’ med udgangspunkt i kvinder pa landet i 1800-tallets Danmark’. I Mette Bryld m.fl. (red.): Overgangskvinden: kvindeligheden som historisk kategori--kvindeligheden 1880-1920, Odense: Odense universitetsforlag, 1982, 228-44.

Possing, Birgitte: Viljens styrke, Natalie Zahle - en biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed, Bind 2. København: Gyldendal, 1992.

Proctor, Tammy M.: Scouting for Girls, a Century of Girl Guides and Girl Scouts. Santa Barbara, Calif: Praeger, 2009.

Proctor, Tammy M.: ‘(Uni)Forming Youth: Girl Guides and Boy Scouts in Britain, 1908-39’, History Workshop Journal 45, 1998, 103-34.

Ravn, Anna-Birte og Bente Rosenbeck: Gender and family policies in Denmark in the 20th century. Freia 67. Aalborg: Freia, Feminist Research Centre in Aalborg, Dept. of Development and Planning, Aalborg University, 2008. http://vbn.aau.dk/files/16110138/FREIA_wp_67.

Revzin, Rebekah E.: ‘American Girlhood in the Early Twentieth Century: The Ideology of Girl Scout Literature, 1913-1930’, The Library Quarterly 68 (3), 1998: 261-75.

Romme, Helle: ’Pigespejderliv’. I Claus Clausen (red.): Ungdommens historie: en antologi, København: Tiderne Skifter, 1985, 180-205.

Rosenbeck, Bente: Kvindekøn, den moderne kvindeligheds historie 1880-1980. København: Gyldendal, 1987.

Rømer Christensen, Hilda: Mellem backfische og pæne piger. København: Museum Tusculanum, 1995.

Schack, Agnete Brockenhuus: Lille Vejledning i Spejderliv for Piger. Det Danske Pigespejderkorps, 1916.

Siim, Birte: ’Nogle overvejelser over ændringer i kønsarbejdsdeling og dominansforhold mellem køn. Noter til patriarkatsdebatten’. I Mette Bryld m.fl. (red.): Overgangskvinden: kvindeligheden som historisk kategori--kvindeligheden 1880-1920, Odense: Odense universitetsforlag, 1982, 198-219.

Smith, Michelle: ‘Be(ing) Prepared: Girl Guides, Colonial Life, and National Strength’, Limina 12, 2006, 52-63.

Trommer, Aage: ’Da spejderne kom til Danmark: Spejderkorpset og de frivillige forbund fra 1910 til ca. 1915’. I Ole Feldbæck og Erik Lund (red.): Presse og historie: festskrift til Niels Thomsen, Odense: Udgivet af Dagspressens Fond hos Odense Universitetsforlag, 1990, 265-

Willer, J.M. (red.): Pigespejderne. Bd. 1924-26. Pigespejderne. Faxe: Det Danske Pigespejderkorps, 1926.

Willer, J.M. (red.): Pigespejderne. Bd. 1927-28. Pigespejderne. Horsens: Det Danske Pigespejderkorps, 1928.

Willer, J.M. (red.): Pigespejderne. Bd. 1929-30. Pigespejderne. Horsens: Det Danske Pigespejderkorps, 1930.

Downloads

Publiceret

2018-01-03

Citation/Eksport

Jensen, C. T. (2018). ”SPEJDERSKRÅ’R” OG PÆNE PIGER DET DANSKE PIGESPEJDERKORPS OG DETS KVINDEOPFATTELSE 1918-1939. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(15), 83–105. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/103007

Nummer

Sektion

Artikler