HARALD MED TROMPETEN - GENSIDIG PÅVIRKNING MELLEM GENERATIONER I 40 PLEJEFAMILIER OMKRING 1900

Forfattere

  • Annette Østergaard Schultz Arkivar og seniorforsker Rigsarkivet, Viborg

Nøgleord:

Plejefamilier, generationsoverførsel, socialhistorie, Kristelig Forening for Vildfarende Børns Redning, 1898-1903

Resumé

Harald med trompeten. Gensidig påvirkning mellem generationer i 40 plejefamilier omkring 1900

Annette Østergaard Schultz

Rigsarkivet, Viborg, E-mail: as@sa.dk.

I den demokratisering af historieforskningen, som tog fart fra 1970’erne, har også barndomshistorien haft en vis, om end beskeden, plads. Allerede i 1970 gjorde den norske historiker Edvard Bull opmærksom på, at når det var interessant at se på usynlige grupper i historien, skyldtes det blandt andet, at overførslen af erfaringer fra generation til generation måtte indtage en væsentlig plads i samfundsudviklingen. Med 40 plejebørn og deres plejefamilier som undersøgelsesområde er overførsler mellem generationer et hovedspørgsmål i denne artikel, men frem for udelukkende at se overførslen som forældregenerationens ensidige påvirkning af børnene, gives der plads til at se en gensidighed i generationsoverførslerne. Det er de 40 10-16 årige plejebørn, der er i fokus: Hvordan reagerede de på anbringelsen fjernt fra deres oprindelige miljø – og hvordan agerede de i plejehjemmet. Fire typiske handle-mønstre er indkredset, og der kan konstateres afhængigheder i forhold til køn og til miljøskiftets karakter. Selv om artiklen ikke direkte påviser, hvordan børnene påvirkede plejeforældre og andre voksne, så sandsynliggør den dog, at det skete – og gør børnene synlige som mennesker, der med mikrobidrag kan være med til at skabe historien.

Referencer

de Coninck-Smith, Ning: Barndom i Den store Danske, Gyldendal, www.denstoredanske.dk (16.7.2017).

de Coninck-Smith, Ning: ’Internaternes og skolens historie. Eller ”den lille indespærring”. Et bidrag til skulkeriets historie i Danmark fra 1875 til ca. 1914’. I Ning de Coninck-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene, 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede, Århus: Klim, 2002, 125-148.

Lovtidende 1895: Lov nr. 43 af 1. marts 1895 om Tilsyn med Plejebørn.

Løkke, Anne: ’Børnereddere. Den private filantropi og behandlingen af kriminelle og forsømte børn i Danmark omkring år 1900’, (Dansk) Historisk Tidsskrift, 15. række, 6 (1991), 92-132.

Løkke, Anne: Døden i barndommen. spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. København: Gyldendal, 1998.

Løkke, Anne: Vildfarende børn – om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880-1920. Holte: SocPol, 1990.

Nordby, Ib: ’Sidsel Pedersen og Brakker Børnehjem’. http://www.osterstarup.lokalarkiver.dk/sidsel_pedersen_og_brakker_boerne.htm, (20.7.2017)

Rigsdagstidende: Forhandlinger på Folketinget 1886/1887.

Schrumpf, Ellen: Barnearbeid – plikt eller privilegium? barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850-1910. Høyskole Forlaget. Norwegian Academic Press, 1997.

Schrumpf, Ellen: ’En tredje vending i barndomshistorien? Fra struktur til kultur og materialitet’, (Norsk) Historisk Tidsskrift, 2012,2, 251-278.

Schultz, Annette Østergaard: ’Englemagersker – myte eller realitet? Om plejebørns dødelighed 1840-1900 i Mariager’, Arbejderhistorie 2015:2, 73-107.

Downloads

Publiceret

2018-01-03

Citation/Eksport

Schultz, A. Østergaard. (2018). HARALD MED TROMPETEN - GENSIDIG PÅVIRKNING MELLEM GENERATIONER I 40 PLEJEFAMILIER OMKRING 1900. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(15), 63–82. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/103006

Nummer

Sektion

Artikler