No. 66 (2013): Michel Foucault

					View No. 66 (2013): Michel Foucault

I dette nummer af SLAGMARK sætter vi fokus på Michel Foucault som idéhistoriker og hans brug af historien. Foucault er i dag en af de mest citerede tænkere på tværs af human- og samfundsvidenskaberne, men han arbejdede selv først og fremmest med (idé)historien, og det var gennem studier heraf, han udviklede de idéer, som i dag er blevet så populære. Dette nummer forsøger således at åbne spørgsmålet om Foucaults historiske tilgang, og hvordan man med Foucault kan arbejde videre med (idé)historien. Nummerets temaartikler belyser denne indgang til Foucaults arbejde fra forskellige vinkler. Foruden to artikler fra Foucaults egen hånd er der i form af artikler og interviews bidrag fra Danmark, Norge, Frankrig og Tyskland, der undersøger alt fra forholdet mellem Foucault og den franske maoisme, intellektuel historie, historiebrug, eksistentialanalyse og Giorgio Agamben til Foucaults betydning inden for retshistorie og studier af neoliberalisme.

Published: 2013-03-09