No. 65 (2013): Helte og skurke

					View No. 65 (2013): Helte og skurke

Siden hulemennesker for første gang samlede sig om bålet og begyndte at fortælle hinanden historier, har beretninger om guder og dæmoner, modige krigere og kujonagtige forrædere, (super)helte og (super)skurke været en væsentlig og integreret del af den menneskelige kultur. SLAGMARK nr. 65: Helte og skurke undersøger, hvordan og på hvilke måder helte- og skurke-skikkelser er med til at forme og afspejle menneskets selvforståelse. I temasektionen præsenteres både sociologiske analyser af, hvordan helte- og skurkeskikkelser opstår og udvikles, historiske og filosofiske fortolkninger af helte- og skurkebegreberne, samt nutidige case-studier af hvordan konkrete skurkeskikkelser optræder og anvendes i den offentlige og politiske debat.

Published: 2013-03-09