No. 13 (1989): Det politiske

					View No. 13 (1989): Det politiske

Den teoretiske interesse for politik har været ude for kraftige omslag gennem de sidste par årtier. Mens det politiske i halvfjerdserne indtog en fremtrædende plads i det almene intellektuelle landskab - jf. det dengang udbredte slogan "Alt er politisk" - har det været karakteristisk for firserne, at politikken har stået i skyggen af andre, især æstetiske og kulturelle emner. Dette nummer af SLAGMARK er planlagt ud fra den overbevisning, at det politiske i dag godt kunne fortjene en grundigere og fornyet refleksion. En refleksion, der må have indflydelse på, hvad der overhovedet skal forstås ved politik.

Published: 1989-07-01