No. 9 (1987): Tilbage til Kant?

					View No. 9 (1987): Tilbage til Kant?

Immanuel Kants almindeligt anerkendte status som én af de største i filosofihistorien har forhindret, at han nogensinde har været egentlig glemt. Alligevel har Kant-interessen naturligvis ikke været blot en historisk konstant. Forskellige perioder har haft hver sin Kant-opfattelse, sin læsning af værkerne med prioritering af nogle tekster under forbigåelse af andre. Det er den seneste fornyede Kant-interesse, der er udgangspunktet for dette nummer af SLAGMARK.

Published: 1987-02-09