No. 3 (1984): Borges som idéhistoriker

					View No. 3 (1984): Borges som idéhistoriker
Den franske idéhistoriker Michel Foucault, der døde i juni i år, nævner i et af sine hovedværker, Les mots et les choses, fra 1966 en tekst af den argentinske digter Jorge Luis Borges som sted for værkets herkomst. Ser man nærmere op den vægt, som Foucault lægger på de idehistoriske forskydninger af forholdet mellem ordene og tingene, sproget og verden, er det ikke underligt at han må stå i gæld til Borges. Dette nummer er redigeret ud fra temaet "Borges som idéhistoriker..." Hermed ikke sagt at Borges er idéhistoriker. Men måske er tiden dog ved at være Borges', i hvert fald har der i forlængelse af diskussionerne om modernitet og postmodernisme, den nye 80'er kultur, m.m., også vist sig en vågnende interesse for Borges herhjemme, hvad bl.a. kommer til udtryk i indtil flere nye udgivelser.
Published: 1984-10-30