No. 51 (2008): Imperialisme

					View No. 51 (2008): Imperialisme

Diskussionerne af imperialismens historie, arv og væsen verserer med stor styrke i såvel det akademiske som det politiske landskab. Artiklerne i Slagmark Nr. 51 Tema: Imperialisme introducerer til en række af disse diskussioner og herved bringes læseren vidt omkring i såvel geografisk som tematisk henseende. Én artikel analyserer strategier for politisk kontrol og samarbejde i imperierne i det præcolumbianske Amerika, et andet bidrag kaster nyt lys på imperiale fremrykninger på tværs af den eurasiske landmasse helt frem til det 21. århundrede. Slagmark bringer også en nyoversat tekst af John Stuart Mill, der med udgangspunkt i det britiske styre i Indien diskuterer, hvorledes politisk kontrol med størst fordel udøves over store geografiske og kulturelle afstande. Temaet rummer endvidere to artikler, der analyserer måder hvorpå henholdsvis Frankrig og Storbritannien til stadighed har måttet forholde sig til den arv, som landene stod tilbage med efter afkolonialiseringen. Samlet set sætter temanummeret en streg under det faktum, at imperialismen på ingen måde er at betragte som et afsluttet historisk kapitel.

Published: 2008-05-01