Hannah Arendts teori om offentlighed og dømmekraft

  • Anne Marie Pahuus

Resumé

Artiklen gør op med en tolkning af Arendts teori om dømmekraft som bestående af to forskellige teorier; en om dømmekraft som umiddelbar skelneevne, og en dømmekraft som diskursiv fornuft. Denne tvedeling kan genfindes hos flere nulevende filosoffer, som Albrecth Wellmer, Jürgen Habermas, Richard Bernstein, Seyla Benhabib, hvoraf sidstnævnte ydermere associerer dem med de to filosofihistoriske dømmekraftbegreber, nemlig Aristoteles’ phronesisbegreb og Kants begreb om den refleksive dømmekraft. I sin rekonstruktion søger artiklen at komme bag om denne opdeling ved at spore gennemgående træk i Arendts værk, som går på tværs af forholdet mellem handling og tænkning.
Citation/Eksport
Pahuus, A. M. (1). Hannah Arendts teori om offentlighed og dømmekraft. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (37), 63-78. https://doi.org/10.7146/sl.v0i37.387
Sektion
Tema