Mistrivselskrisen

Forfattere

  • Anders Hede
  • Merete Konnerup

Resumé

Mistrivselskrisen i Danmark sætter ind mellem 2013 og 2014. Den rammer de unge og har udviklet sig over de sidste ti år, hvor andelen af unge kvinder (16-24 år,) der rapporterer om lav mental sundhed, er blevet mere end fordoblet fra 16 til 35 pct. For unge mænd er andelen vokset fra 8 til 22 pct. over den samme periode. Denne bratte og historisk enestående udvikling optræder ikke kun i Danmark men i en lang række lande, vi normalt sammenligner os med. Det er en form for krise, som vi ikke er set før. I denne artikel vil vi prøve at vurdere, hvordan det i bred forstand er gået med samfundets forståelse af og håndtering af mistrivselskrisen.

Forfatterbiografier

Anders Hede

ANDERS HEDE
Forskningschef,
TrygFonden,
ah@trygfonden.dk

Merete Konnerup

MERETE KONNERUP
Afdelingschef,
Viden og udvikling,
Psykiatrifonden1,
mk@psykiatrifonden.dk

Downloads

Publiceret

2024-03-14

Citation/Eksport

Hede, A. og Konnerup, M. (2024) “Mistrivselskrisen”, Samfundsøkonomen, 2024(1), s. 40–50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/144058 (Set: 27 maj 2024).