Læring i krise: Barrierer for erfaringsopsamling i turbulente tider

Forfattere

  • Rasmus Dahlberg
  • Andreas Hagedorn Krogh

Resumé

Hvordan og hvad lærer samfund af kriser – og hvad forhindrer læring? I denne artikel identificerer vi fem barrierer for læring og erfaringsopsamling under og efter større samfundskriser: Kompleksitet og turbulens, unikhed, krav om hurtig handling, involvering af mange aktører og politisering. På baggrund heraf peger vi på metalæring som middel til at undgå fejllæring og understøtte udviklingen af robuste krisestyringssystemer i turbulente tider. Dette indebærer blandt andet praksisnær følgeforskning, mens kriserne pågår, og indførelsen af læringsprincippet som det ottende princip for krisestyring i Danmark.

Forfatterbiografier

Rasmus Dahlberg

RASMUS DAHLBERG
Lektor,
Institut for Strategi og
Krigsstudier,
Forsvarsakademiet

Andreas Hagedorn Krogh

ANDREAS HAGEDORN KROGH
Adjunkt,
Institut for Ledelse og
Organisation,
Forsvarsakademiet

Downloads

Publiceret

2024-03-14

Citation/Eksport

Dahlberg, R. og Hagedorn Krogh, A. (2024) “Læring i krise: Barrierer for erfaringsopsamling i turbulente tider”, Samfundsøkonomen, 2024(1), s. 7–12. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/144054 (Set: 27 maj 2024).