Hvordan kan Europa få dækket sit behov for brint?

Forfattere

  • Marie Münster
  • Ioannis Kountouris
  • Rasmus Bramstoft

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140186

Resumé

Det forventes, at brint bliver en vigtig brik i den grønne omstilling af det fremtidige energisystem. Brint kan især bidrage til omstilling af industrien samt til at producere brændstoffer til international transport. Denne artikel bygger på en analyse med energisystemmodellen, Balmorel. Der ses på minimering af omkostninger ved at opfylde Europas fremtidige brintbehov enten ved
lokal produktion af brint via elektrolyse eller fra naturgas med CCS eller ved at importere brint fra andre steder. Resultaterne viser, at Danmark vil kunne dække den fremtidige nationale brintefterspørgsel samt have mulighed for at eksportere brint i forskellige fremtidige scenarier. Dog er det vigtigt, at vi betragter konkurrencen af brintproduktion baseret på solceller i Sydeuropa.

Forfatterbiografier

Marie Münster

Professor DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi

Ioannis Kountouris

Ph.d.-studerende DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi

Rasmus Bramstoft

Adjunkt DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomig

Downloads

Publiceret

2023-08-28

Citation/Eksport

Münster, M., Kountouris, I. og Bramstoft, R. (2023) “Hvordan kan Europa få dækket sit behov for brint?”, Samfundsøkonomen, 2023(3), s. 51–63. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140186.