Befolknings- og indkomstudviklingen i danske kommuner

Forfattere

  • Marianne Frank Hansen
  • Mikkel Sønderby
  • Tobias Markeprand

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i1.135521

Nøgleord:

befolkningsudvikling, indkomstudvikling

Resumé

Gennem de seneste 25 år har en stigende andel af ældre, et øget uddannelsesniveau og en lang række af arbejdsmarkedsreformer været med til at præge udviklingen i befolkningens velstand. Grundet kommunale forskelle i befolkningens sammensætning har indkomstgennemslaget af ændringerne dog varieret betydeligt mellem land og by. Dette har betydet, at indkomstspredningen mellem landets kommuner er øget gennem den historiske periode. En fremskrivning med DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE tilsiger, at vi også i de kommende 25 år kan forvente en aldrende befolkning og et stigende uddannelsesniveau, der henholdsvis dæmper og styrker indkomstudviklingen. I modsætning til den historiske periode imødeses relativt større velstandsstigninger i landkommunerne end omkring de større byer. Dette skal tilskrives en forholdsmæssig større effekt af udskiftningen af ældre med yngre bedre uddannede generationer, samt at aldringseffekten delvist modgås af de lovbestemte løft i tilbagetrækningsalderen og af stigende udbetalinger fra private og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Som følge heraf forventes en mindre geografisk indkomstspredning i fremskrivningen og dermed en mindsket polarisering.

Forfatterbiografier

Marianne Frank Hansen

Souschef, DREAMgruppen

Mikkel Sønderby

Fuldmægtig, DREAMgruppen

Tobias Markeprand

Specialkonsulent, DREAMgruppen

Downloads

Publiceret

2023-01-10

Citation/Eksport

Hansen, M. F., Sønderby, M. og Markeprand, T. (2023) “Befolknings- og indkomstudviklingen i danske kommuner”, Samfundsøkonomen, 2023(1), s. 24–37. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2023i1.135521.