Når virkeligheden rystes i sin grundvold – effekter af nedlukningen

  • Brit Ross Winthereik
  • Katja Pape de Neergaard
  • Anders Kristian Munk
Nøgleord: Samfundsøkonomen, coronakrisen

Resumé

Nærværende artikel bidrager med en præsentation af forskningsprojektet Deltagelsens Grammatik: Hverdagens Digitalisering under Coronakrisen, som havde til formål med kort varsel at indsamle kvalitative data om hverdagens digitalisering under Danmarks nedlukning fra april til midt juni 2020. Artiklen præsenterer projektets design, de anvendte metoder og dets begrebsmæssige ramme, der anskuer coronakrisen som en anledning til at undersøge ˮforstyrrelserˮ eller ˮrystelserˮ og efterfølgende ˮdigitale genordningerˮ af hverdagen under nedlukningen i Danmark. I artiklen peger vi på, hvordan digitalisering går hånd i hånd med analogisering. Vi argumenterer for, at i en situation, hvor mennesker er blevet rystet i deres grundvold og syn på verdens beskaffenhed, sker der både digital nytænkning og overvejelser om, at det digitale ikke skal blive for altomfattende. Resultatet af denne foreløbige analyse er følgende: Hverdagens digitalisering må anskues som en effekt af en begivenhed, som er radikal. Effekterne er mangesidige og overraskende. Hvis vi anskuer coronakrisen som anledning til en simpel optimering af aktiviteter og processer, som på en gang blev tvunget online, går vi glip af muligheden for en reel gentænkning af, hvad det digitale kan bidrage med, når hverdagslivet udfolder sig på tværs af analoge og digitale rum.

Forfatterbiografier

Brit Ross Winthereik

IT Universitetet i København

Katja Pape de Neergaard

IT Universitetet i København

Anders Kristian Munk

Aalborg Universitet

Publiceret
2020-12-22
Citation/Eksport
Winthereik, B., Pape de Neergaard, K. og Munk, A. (2020) “Når virkeligheden rystes i sin grundvold – effekter af nedlukningen”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 70-76. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123563.