Efter finanskrisen og den nuværende pandemi – tilbage til gamle keynesianske dyder?*

  • Finn Olesen
Nøgleord: Samfundsøkonomen, coronakrisen, økonomi, finanspolitik

Resumé

Mange heterodokse økonomer vejrede en del morgenluft, da de alvorlige økonomiske konsekvenser af den seneste internationale recession gik op for alle. Var det nu på tide at erstatte den moderne makroøkonomiske mainstream-tænkning med noget nyt? Burde der ikke være et større fokus på en mere traditionel keynesiansk politik forståelse? Og nu midt i COVID-9-pandemien, hvor alle lande har gennemført massive finanspolitiske tiltag, er det så ikke et yderligere tegn på keynesianisme? I nærværende artikel er fokus på netop den keynesianske tankegangs nuværende status.

Forfatterbiografi

Finn Olesen

Professor ved Aalborg University Business School

Publiceret
2020-12-22
Citation/Eksport
Olesen, F. (2020) “Efter finanskrisen og den nuværende pandemi – tilbage til gamle keynesianske dyder?*”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 27-31. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123558.