Finanspolitikken i lyset af coronakrisen

  • Lars Haagen Pedersen
  • Mads Kieler
Nøgleord: Samfundsøkonomen, corona, coronakrisen, finanspolitik

Resumé

Coronakrisen har ført til en af de mest markante finanspolitiske indsatser i nyere tid. Artiklen belyser faserne i de anvendte finanspolitiske redskaber. Samlet set vurderes tiltagene inkl. hjælpepakker at være en ”god forretning” for dansk økonomi i den forstand, at understøttelsen af indkomsterne for nulevende generationer overstiger belastningen af fremtidige generationer. Samtidig har det økonomiske tilbageslag og hjælpepakker mv. ikke i nævneværdigt omfang påvirket råderummet frem mod 2025. Vurderingerne skal ses i lyset af, at der er tale om midlertidige tiltag i en ekstraordinær situation med ledige ressourcer, en rente tæt på nul, og hvor den offentlige gæld i udgangspunktet er lav

Forfatterbiografier

Lars Haagen Pedersen

afdelingschef i Finansministeriet

Mads Kieler

afdelingschef i Finansministeriet

Publiceret
2020-12-22
Citation/Eksport
Pedersen, L. og Kieler, M. (2020) “Finanspolitikken i lyset af coronakrisen”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 6-15. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123556.