Utsatta bostadsområden och områdesorienterad politik: problembilder, målsättningar och implementeringsstrategier i det svenska fallet

Forfattere

  • Nils Hertting
  • Susanne Urban

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122598

Resumé

Områdesorienterade insatser har länge varit centrala element i svensk politik mot utsatta områden. Lika länge har kritik funnits mot att insatserna inte når sina mål. Medan somliga menar att den områdesorienterade politiken i Sverige är ett symbolpolitiskt försök att sprida ansvaret för offentliga nedskärningar, menar andra att upprepningen av en politik utan framgångar är tecken på oförmåga hos beslutsfattare att förstå segregationens bakomliggande orsaker. I artikeln lanserar vi en tredje syn: svensk områdespolitik bör ses som ett stöd till genomförandet av olika sektorsmål i utsatta bostadsområden. En implikation av vårt argument är att politiken ofta bedömts utifrån felaktiga grunder.

Forfatterbiografier

Nils Hertting

docent istatskunskap och prefekt vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Susanne Urban

docent i sociologi och universitetslektor vid Institutet för bostadsoch urbanforskning, Uppsala universitet

Downloads

Publiceret

2020-10-22

Citation/Eksport

Hertting, N. og Urban, S. (2020) “Utsatta bostadsområden och områdesorienterad politik: problembilder, målsättningar och implementeringsstrategier i det svenska fallet”, Samfundsøkonomen, (3), s. 79–90. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122598.