Etnisk segregation – årsager og betydning for udsatte boligområder

  • Hans Skifter Andersen

Resumé

I alle lande i Vesteuropa og Nordamerika har der været en tendens til, at etniske minoriteter i en vis udstrækning samles i bestemte byområder. Disse områder er samtidigt ofte steder med mange sociale problemer. Etnisk segregation har haft en stærk betydning for dannelse af såkaldte udsatte boligområder og også for motiverne for og karakteren af indsatser i områderne. Dette gælder også for den såkaldte ghettoplan for udsatte boligområder, som Folketinget vedtog i 2018. Denne indsats er imidlertid baseret på antagelser om årsagerne til etnisk segregation, som ikke er i overensstemmelse med det, vi ved fra forskningen.

Forfatterbiografi

Hans Skifter Andersen

Adjungeret professor ved BUILD, Aalborg Universitet

Publiceret
2020-10-22
Citation/Eksport
Andersen, H. (2020) “Etnisk segregation – årsager og betydning for udsatte boligområder”, Samfundsøkonomen, 0(3), s. 55-64. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122595.