På vej mod social mix? Konsekvenser af ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder

  • Rikke Skovgaard Nielsen
  • Marie Blomgren Jepsen

Resumé

Sammenfatning: I de kommende år vil ommærkning, nedrivning og frasalg af almene boliger i de »hårde ghettoer« tvinge beboere til at fraflytte deres bolig. Denne form for ufrivillig fraflytning som konsekvens af strukturelle omdannelser af udsatte områder har vi ikke erfaring med i Danmark. For at kvalificere processen omkring og resultaterne af omdannelserne vender denne artikel blikket mod lande med lignende indsatser for at få svar på, hvad de internationale erfaringer med ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder er, og hvad vi kan lære af dem i dansk kontekst.

Forfatterbiografier

Rikke Skovgaard Nielsen

Seniorforsker, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet,

Marie Blomgren Jepsen

Forskningsassistent, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet,

Publiceret
2020-10-22
Citation/Eksport
Nielsen, R. og Jepsen, M. (2020) “På vej mod social mix? Konsekvenser af ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder”, Samfundsøkonomen, 0(3), s. 45-54. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122594.