Medvirker helhedsplaner til at løfte udsatte boligområder?

  • Kristine Vasiljeva

Resumé

Artiklen giver en historisk indsigt i det boligsociale arbejde og beskriver, hvordan det kan medvirke til at løfte beboere i de udsatte boligområder i beskæftigelse. Vi gennemgår tidligere evalueringer af helhedsplaner og boligsociale indsatser, som bl.a. er lavet af VIVE og CFBU, og præsenterer resultater fra en BL-analyse om udviklingen i beskæftigelse ifm. den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia. Vi evaluerer udviklingen ved hjælp af en difference-indifferences metode, hvor vi dokumenterer en stigning i beskæftigelse hos beboere i afdelinger omfattet af helhedsplanen på op til 5-8 pct.-point målt i fuldtidsbeskæftigede ift. en given kontrolgruppe.

Forfatterbiografi

Kristine Vasiljeva

Chefanalytiker hos BL

Publiceret
2020-10-22
Citation/Eksport
Vasiljeva, K. (2020) “Medvirker helhedsplaner til at løfte udsatte boligområder?”, Samfundsøkonomen, 0(3), s. 32-44. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122592.