Udsatte boligområder i Danmark 1985-2015

  • Vibeke Jakobsen

Resumé

Forskningslitteraturen giver ikke en entydig definition på, hvornår et boligområde er udsat. I denne artikel beskriver vi først, hvordan udsatte boligområder afgrænses i den internationale og nationale forskningslitteratur. Med udgangspunkt heri vælger vi en definition af udsatte boligområder og undersøger, hvordan udviklingen i de udsatte boligområder har været over en 30-årig periode. Analyserne tager udgangspunkt i en inddeling i boligområder, der omfatter alle boliger i Danmark uanset ejerforhold.

Forfatterbiografi

Vibeke Jakobsen

Seniorforsker, VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Publiceret
2020-10-22
Citation/Eksport
Jakobsen, V. (2020) “Udsatte boligområder i Danmark 1985-2015”, Samfundsøkonomen, 0(3), s. 7-21. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122590.