Om tidsskriftet

Om skriftrækken

Fokus og område

Religionsvidenskabelig Skriftrække (RvS) publicerer forskningsbaserede monografier og antologier om religion. RvS dækker religion i alle former, til alle tider og fra alle steder. RvS har en særlig ambition om at publicere bøger der udvikler religionsvidenskab som et teoretisk funderet fag. Der kan derfor publiceres tekster om eller med inddragelse af sociologi, psykologi, filosofi, semiotik, kognitive videnskaber etc. Teksterne i RvS er peer-reviewed og følger samme regler som Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT). RvS er hjemhørende under Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Skriftrækkens sprog er primært dansk eller engelsk. Forslag til monografier eller antologier modtages gerne. Alle numre af RvS er tilgængelige via OJS (Open Journal System), Det Kongelige Bibliotek, fra nr. 1 (2022) til nyeste.

Peer review-proces

Alle egentlige forskningstekster vil gennemgå en fagfællebedømmelse efter officielle danske standarder. Bedømmeren vurderer manuskriptet ud fra såvel faglige som formale kriterier, herunder sproglig skikkelse og overholdelse af tekniske retningslinjer. Bedømmeren indstiller til redaktionen, om manuskriptet kan trykkes med få eller ingen ændringer, om det kan trykkes under forudsætning af større ændringer, eller om manuskriptet ikke bør trykkes. Efter at have modtaget bedømmelsen kan redaktionen udbede sig en yderligere bedømmelse fra en anden bedømmer. Anmeldelser og kortere indlæg vil normalt alene blive vurderet af redaktionen.

Copyright

Copyright til artikler og anmeldelser tilhører forfatteren.

Tekster udgivet af Rvs følger Creative Commons License CC BY 4.0 (jf. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da)

If. licensgiverens formulering betyder dette at:

Du må frit:

  • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet til alle formål, også kommercielle.
  • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.
 

Under følgende vilkår:

  • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.