Religionsvidenskabelig Skriftrække https://tidsskrift.dk/rvs <h1>Om skriftrækken</h1> <h3>Fokus og område</h3> <p>Religionsvidenskabelig Skriftrække (RvS) publicerer forskningsbaserede monografier og antologier om religion. RvS dækker religion i alle former, til alle tider og fra alle steder. RvS har en særlig ambition om at publicere bøger der udvikler religionsvidenskab som et teoretisk funderet fag. Der publiceres derfor kapitler og artikler om eller med inddragelse af sociologi, psykologi, filosofi, semiotik, kognitive videnskaber etc. Kapitlerne i RvS er peer-reviewed og følger samme regler som Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT). RvS er hjemhørende under Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Skriftrækkens sprog er dansk. Enkelte artikler kan være på andre skandinaviske sprog. Forslag til monografier eller antologier modtages gerne. Alle numre af RvS er tilgængelige via OJS (Open Journal System), Det Kongelige Bibliotek, fra nr. 1 (2022) til nyeste.</p> <h3>Peer review-proces</h3> <p>Alle egentlige kapitler vil gennemgå en fagfællebedømmelse efter officielle danske standarder. Bedømmeren vurderer manuskriptet ud fra såvel faglige som formale kriterier, herunder sproglig skikkelse og overholdelse af tekniske retningslinjer. Bedømmeren indstiller til redaktionen, om manuskriptet kan trykkes med få eller ingen ændringer, om det kan trykkes under forudsætning af større ændringer, eller om manuskriptet ikke bør trykkes. Efter at have modtaget bedømmelsen kan redaktionen udbede sig en yderligere bedømmelse fra en anden bedømmer. Anmeldelser og kortere indlæg vil normalt alene blive vurderet af redaktionen</p> <p> </p> da-DK <p>Copyright tilhører forfatteren/forfatterne; copyright belongs to the author/the authors</p> <p> </p> hj@cas.au.dk (Hans J. Lundager Jensen) hj@cas.au.dk (Hans J. Lundager Jensen) Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Disparate Ontologies? https://tidsskrift.dk/rvs/article/view/135749 <p><em>Disparate Ontologies?</em> Takes a critical look at Philippe Descola’s four-field anthropological model for ontologies among hunter-gatherer societies. Descola’s model juxtaposes animism, totemism, analogism, and naturalism as reflecting different expressions of interiority and physicality and queries those four ontological concepts as comparative units of analysis. While Descola’s <em>Beyond Nature and Culture</em> (2013) was a ground-breaking exploration of ontological ethnology and anthropological theory, the present work questions whether animism and totemism should be considered as comparable units in cross-cultural anthropological studies. <em>Disparate Ontologies?</em> focuses on the interpretive suitability of the concepts of animism and totemism as comparable variables in comparative analysis by investigating a sample of traditional indigenous societies from the northernmost Northern Hemisphere. The work focuses on ethnographic examples of animism and totemism, as well as cyclical rebirth eschatology and forms of perspectivism in an attempt to provide insights into the similarities and differences of ontological reckonings among diverse peoples across the North.</p> Matthew J. Walsh, Sean O’Neill, Armin W. Geertz, Jesper Sørensen, Felix Riede, Rane Willerslev Copyright (c) 2023 Forfattere/Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tidsskrift.dk/rvs/article/view/135749 Wed, 25 Jan 2023 00:00:00 +0100