Det antropocæne i historieundervisning og flerperspektiviske fortællinger

Forfattere

  • Heidi Eskelund Knudsen

Resumé

Historieskrivning til børn og unge i læremidler til historiefaget har en betydelig vej at gå, hvis den vil hjælpe sin målgruppe med at forstå og agere i det antropocæne. Artiklen viser dette i små konkrete teksteksempler og lægger op til en posthumanistisk diskussion af udformningen af historiske narrativer til undervisning.

Referencer

Benner, S., Lax, G., Crutzen, P.J., Pöschl, U., Lelieveld, J. & Brauch, H.G. (red.) (2021). Paul J. Crutzen and the Anthropocene: A New Epoch in Earth’s History. The Anthropocene: Politik – Economics – Society – Science, vol 1. Springer, Cham.

Berg, A. J., Bolsø, A., & Hellstrand, I. (2020). Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene. Tidsskrift for kjønnsforskning, 44(4), 285-298. 10.18261/issn.1891-1781-2020-04-04

Chakrabarty, D. (2018). Anthropocene time. History and Theory, 57, 5-32. https://doi.org/10.1111/hith.12044

Chakrabarty, D. (2009). The climate of history: four theses. Critical Inquiry, 35, 197-22. https://doi.org/10.1086/596640

Crutzen, P.J. (2006). The “Anthropocene”. In: Ehlers, E., Krafft, T. (eds). Earth System Science in the Anthropocene. Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-26590-2_3

Crutzen, P.J. & Stoermer, E.F. (2021). The ‘Anthropocene’ (2000). In: Benner, S., Lax, G., Crutzen, P.J., Pöschl, U., Lelieveld, J., Brauch, H.G. (eds), Paul J. Crutzen and the Anthropocene: A New Epoch in Earth’s History. The Anthropocene: Politik—Economics—Society—Science, vol 1. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82202-6_2

Haraway, D. (2016/2021). At blive ved besværet. Om at skabe slægt med chthulucene. Forlaget Mindspace.

Haraway, D. (2016). Staying with the trouble. Making with the chthulucene. Durham: Duke University Press.

Haraway, D. (2015). Anthropocene, capitolocene, plantationocene, chthulucene: Making kin. Environmental Humanities, 6, 159 165. https://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/environmental_humanities-2015-haraway-159-65.pdf (29/08/2023).

Haraway, D., Ishikawa, N., Gilbert, S. F., Olwig, K., Tsing, A. L. & Bubandt, N. (2016). Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene, Ethnos, 81(3), 535-564. DOI: 10.1080/00141844.2015.1105838

McGregor, H. E., Pind, J. & Karn, S. (2021). A ‘wicked problem’: rethinking history education in the Anthropocene. Rethinking History, 25(4), 483-507. DOI: 10.1080/13642529.2021.1992159

Nordgren, K., 2023. History curriculum in the Anthropocene; how should we tell the story? I: Tierney, R.J., Rizvi, F., Erkican, K. (red.), International Encyclopedia of Education, vol. 7. Elsevier, 296–307. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.03054-2

RADAR | Historiedidaktisk tidsskrift

Nordgren, K. (2021). The Anthropocene and the Need for a Crisis in Teaching. Public History Weekly, 9(1), DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-17397.

Nordgren, K. (2019). Boundaries of historical consciousness: a Western cultural achievement or an anthropological universal?, Journal of Curriculum Studies, 51(6), 779-797. DOI:10.1080/00220272.2019.1652938

Paulsen, M. (2019). Digging into the Anthropocene: finding way to a cautious educational practice. 1-24. Paper presentation at Global Challenges - Rethinking Education?, Bergen, Norway. https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/174927307/Digging_into_the_Anthropocene.pdf (29/08/2023).

Richardson, K. (2023). Antropocæn. Den Store Danske på lex.dk. https://denstoredanske.lex.dk/Antropoc%C3%A6n) (22/08/2023).

Simon, Z. B. (2021). The Role of History in an Anthropocenic Knowledge Regime. Public History Weekly, 9(2), DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-17407.

Tsing, A. (2015). A Feminist Approach to the Anthropocene: Earth Stalked by Man. Recorded Nov. 10, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=ps8J6a7g_BA (31/08/2023).

Åsberg, C., Hultman, M. & Lee, F. (eds.). (2012). Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: Studentlitteratur.

Læremiddeltekster:

Helms, N. (1916/1962). Danmarks historie fortalt for børn. Gyldendal.

Hemmingsen, S. E. & Hostrup, H. (2008). Klar, parat, historie! Grundbog 5. klasse. Alinea.

Overskov, C. (1996b). Ind i historien 3. klasse. Alinea.

Lumholtz, M. & Olsen, A. L. (red.) Natur og kultur: Alinea fagportal: https://historie.alinea.dk/course/90IQ-natur-og-kultur/page/Aq6G-naturen-efter-landbruget (13/12/2023).

Web:

http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/) (25/08/2023).

Yderligere filer

Publiceret

2024-02-29

Citation/Eksport

Knudsen, H. E. (2024). Det antropocæne i historieundervisning og flerperspektiviske fortællinger. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 11(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/143847