Om tidsskriftet

Bag udgivelsen af RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift står HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Tidsskriftet har til opgave at omsætte viden til og i praksis samt skabe ny viden af relevans for uddannelser og praksis. Dette gøres via faglige formidlingsartikler og videnskabelige artikler. Artiklerne udgives løbende og behandler diverse faglige emner indenfor historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik. Afhængigt af emnet i den enkelte artikel (og forfatterens ønske) bliver artikler endvidere i en vis grad delt med mediepartnere som fx folkeskolen.dk. Artiklerne omtales også i HistorieLabs nyhedsbrev og publiceres på HistorieLabs hjemmeside.

Formålet med de faglige formidlingsartikler er at bygge bro mellem resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og de personer, der i sidste ende skal omsætte viden i praksis. Artiklerne udformes i et formidlende format, hvor interessante emner og fænomener fremhæves og gerne knyttes til andet materiale, fx diskussioner, forskningsresultater, overvejelser, teorier, udgivne undervisningsmaterialer, afrapporteringer mv.

Formålet med de videnskabelige artikler er at skabe ny anvendelsesorienteret viden og publicere praksisforskningsresultater indenfor tidsskriftets emnefelt.

Artiklerne har en bred målgruppe forstået som lærere og andre fagpersoner, der arbejder inden for historie- og kulturfagsområdet, samt forskere og undervisere på videregående uddannelser. Det er dog ikke meningen, at alle artikler nødvendigvis skal appellere til hele målgruppen.

Peer review-proces

Tidsskriftet udgiver faglige artikler, der forud for publicering har gennemgået en vejledningsproces. Artikler modtages og vejledes løbende.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.