Er der i dag en historiebrugsdidaktik i folkeskolen – og hvordan ser den i givet fald ud?

  • Rune Christiansen VIA
Nøgleord: Historiebrug

Resumé

Der er efterhånden gået over tre år, siden Forenklede Fælles Mål i 2014 gjorde historiebrug til et helt centralt omdrejningspunkt for historiefaget i den danske folkeskole. Denne artikel zoomer ind på de muligheder og faldgruber, der har vist sig, når historiebrugsbegrebet skal konkretiseres og omdannes til fagdidaktisk virkelighed. Forfatteren forsøger ved hjælp af en mindre, lokal undersøgelse at undersøge, hvor langt vi er kommet med at etablere en egentlig historiebrugsdidaktik i folkeskolen.

Referencer

Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen, v. Heidi Eskelund Knudsen og Jens Aage Poulsen, HistorieLab, undersøgelsesrapport, 2016, https://historielab.dk/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-Historiefaget-i-fokus.pdf

Poulsen, Jens Aage, Historiebrug, Historie og Samfundsfag, 3-2014

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, 2009

Undervisningsministeriet portal, Forenklede Fælles Mål, https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/

Publiceret
2018-12-04
Citation/Eksport
Christiansen, R. (2018). Er der i dag en historiebrugsdidaktik i folkeskolen – og hvordan ser den i givet fald ud?. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(1), 45-53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111319