Hvad sagde Rikke? - om elevernes læring i GYMuSKO pilotprojektet

Forfattere

Nøgleord:

Den åbne skole, didaktik, historie, historiedidaktik, AKSOM, GYMuSKO, GLO, Generic Learning Outcome, historieundervisning, interface learning, intrface, lærende partnerskaber, læringsadfærd, museer, museumsbesøg, museumsformidling, netværk, partnerskoler, partnerskaber, partnerskabsskoler, pilotprojekt, samarbejde, triumvirat, undervisning

Resumé

GYMuSKO står for gymnasium - museum - skole, hvilket var de tre typer af institutioner, som i skoleåret 2016-2017 gik sammen i triumvirater i pilotprojektet af samme navn. Hvert triumvirats folkeskolelærere, gymnasielærere og museumsinspektører samarbejdede om at udvikle og gennemføre et museumsbaseret undervisningsforløb, som folkeskoleelever og gymnasieelever arbejdede sammen om at gennemføre.

GYMuSKO pilotprojektet var en succes målt i forhold til dets formål. Triumvirat-samarbejdsformen blev afprøvet, og erfaringerne med de styrker og svagheder, som viste sig, vil blive brugt af deltagerne ved det egentlige GYMuSKO udviklingsprojekt (2017-2019). På samme måde blev folkeskole- og gymnasieelevernes samarbejde afprøvet som et nyskabende pædagogisk og didaktisk tiltag. Et delformål om at nytænke brobygning mellem folkeskole og gymnasium blev ikke konkretiseret som en udtalt faglig del af forløbene. Til gengæld bliver brobygning hovedfokus i det kommende GYMuSKO udviklingsprojekt.

Denne artikel har fokus på deltagende læreres og museumsinspektøreres syn på den læring, som de mente, at folkeskoleelever og gymnasieelever opnåede som følge af deres samarbejde.

Referencer

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Thorhauge, S. (2017). Hvad sagde Rikke? - om elevernes læring i GYMuSKO pilotprojektet. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 50–57. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107548