Nationale kortlægninger belyser udvikling af eksterne læringsmiljøer

Forfattere

  • Line Weldingh
  • Mette Liv Skovgaard koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester

Nøgleord:

Den Åben Skole, eksterne læringsmiljøer, læringsmiljøer, historiedidaktik, historiefaget, nationale kortlægninger, skoletjenestenetværk, Historie

Resumé

Nationalt netværk af skoletjenester har udgivet seks kortlægninger, der kommer med anbefalinger til, hvordan skoler og eksterne læringsmiljøer kan styrke samarbejdet i den åbne skole.

Nationalt netværk af skoletjenester har over de sidste to år belyst en bred vifte af aspekter i den åbne skole. Det har resulteret i seks nationale kortlægninger, der videndeler erfaringer fra samarbejdet mellem skoleverdenen, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer over hele landet.

De seks kortlægninger belyser kommunernes understøttelse af kulturinstitutionernes undervisning, skolernes transport af elever til de eksterne læringsmiljøer, skolernes brug af undervisningstilbud, mål for elevers læring, samarbejder og partnerskaber samt erfaringer fra støttede samarbejdsprojekter i den åbne skole.

Her præsenteres resultater fra to af kortlægningerne. Alle kortlægningerne kan gratis hentes i både en lang version og i pixi-udgave på Nationalt netværk af skoletjenesters hjemmeside skoletjenestenetvaerk.dk

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Weldingh, L., & Skovgaard, M. L. (2017). Nationale kortlægninger belyser udvikling af eksterne læringsmiljøer. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 17–19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107497