Impostor-fænomen blandt fremspirende voksne

En kvalitativ interviewundersøgelse af oplevelsen og håndteringen af impostor-fænomen

Authors

  • Marie Gamborg Laursen Studenterrådgivningen, København
  • Katja Sandberg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, København

DOI:

https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133072

Keywords:

Impostor-fænomen, fremspirende voksenliv, kvalitativ psykologi, meningsanalyse

Abstract

Til trods for stigende opmærksomhed på impostor-fænomenet (herefter IF) de seneste år, er mængden af kvalitativ forskning inden for området særdeles sparsom. Formålet med denne artikel er derfor at udføre en kvalitativ undersøgelse for at få indsigt i følelser, tanker og adfærd associeret med oplevelsen af IF blandt unge voksne. Livsperioden, som unge voksne befinder sig i, anskues inden for en teoretisk rammeforståelse om fremspirende voksenliv (eng. emerging adulthood). Analysen udføres på baggrund af interviewdata fra ni unge voksne. Fundene indikerer, at unge voksne oplever og håndterer IF på særdeles komplekse måder, som ofte kompliceres af udviklingsmæssige udfordringer i deres uddannelses- og arbejdsmæssige kontekster. Baseret på analysens resultater og den efterfølgende diskussion, konkluderes det, at selvom eksisterende teori og fund om IF omfatter fællestræk ved oplevelsen af IF, kan dette ikke fyldestgørende indfange de unge voksnes nuancerede, personlige oplevelser. Dette studie illustrer således, hvordan den kvalitative tilgang kan berige forståelsen af IF.

References

Abrams, A. (2018, 20. juni). Yes, Impostor Syndrome Is Real. Here's How to Deal With It. TIME. https://time.com/5312483/how-to-deal-with-impostor-syndrome/

Arnett, J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties. The American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

Arnett, J. (2015). Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties (2. udg.). Oxford University Press.

Badawy, R., Gazdag, B., Bentley, J., & Brouer, R. (2018). Are all impostors created equal? Exploring gender differences in the impostor phenomenon-performance link. Personality and Individual Differences, 131, 156–163. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.04.044

Bernard, N. S., Dollinger, S. J., & Ramaniah, N. V. (2002). Applying the big five personality factors to the impostor phenomenon. Journal of Personality Assessment, 78(2), 321–333. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7802_07

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cannon-Brookes, M. (2017, juni). How you can use impostor syndrome to your benefit [Video]. TEDxSydney. https://www.ted.com/talks/mike_cannon_brookes_how_you_can_use_impostor_syndrome_to_your_benefit

Caselman, T. D., Self, P. A. & Self, A. L. (2006). Adolescent attributes contributing to the impostor phenomenon. Journal of Adolescence, 29, 395-405. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.07.003

Cisco, J. (2020). Exploring the connection between the impostor phenomenon and postgraduate students feeling academically-unprepared. Higher Education Research & Development, 39(2), 200-2014. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1676198

Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The impostor phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241–247. https://doi.org/10.1037/h0086006

Clance, P. R. (1985a). The impostor phenomenon: Overcoming the fear that haunts your success. Peachtree.

Clance, P. R. (1985b). The impostor phenomenon: When Success Makes You Feel Like A Fake. Bantam Books.

Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, S. L., & Stober, D. R. (1995). Impostor Phenomenon in an interpersonal/social context: Origins and treatment. Women and Therapy, 16, 79-96.

Cusack, C. E., Hughes, J. L., & Nuhu, N. (2013). Connecting gender and mental health to imposter phenomenon feelings. Psi Chi Journal of Psychological Research, 18(2), 74–81. https://doi.org/10.24839/2164-8204.JN18.2.74

Datatilsynet (2021). Generelt om forskning og statistik. https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/skole-uddannelseog-forskning-/generelt-om-forskning-og-statistik

Fried-Buchalter, S. (1992). Fear of succes, fear of failure, and the imposter pheonmenon among male and female marketing managers. Sex Roles, 37, 847-859.

Goldsmith, D. & Bartusiak, M. (2006). E=Einstein. Sterling Publishing Company.

Harvey, J. C. (1981). The imposter phenomenon and achievement: A failure to internalize success. Temple University.

Kolligian, J., Jr., & Sternberg, R. J. (1991). Perceived fraudulence in young adults: Is there an 'Imposter Syndrome'? Journal of Personality Assessment, 56(2), 308–326. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5602_10

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udg.). Hans Reitzels Forlag.

Mak, K. K. L., Kleitman, S., & Abbott, M. J. (2019). Impostor phenomenon measurement scales: A systematic review. Frontiers in Psychology, 10, 671. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00671

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3. udg.). Sage.

Olsen, H. (2002). Kvalitative kvaler: Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet. Akademisk Forlag.

Rohrmann, B., Bechtoldt, M. N. & Leonardt, M. (2016). Validation of the Impostor Phenomenon among Managers. Frontiers in Psychology, 7, 821–821. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00821

Ross, S. R., Stewart, J., Mugge, M., & Fultz, B. (2001). The imposter phenomenon, achievement dispositions, and the five factor model. Personality and Individual Differences, 31(8), 1347–1355. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00228-2

Schubert, N. & Bowker, A. (2019). Examining the Impostor Phenomenon in Relation to Self-Esteem Level and Self-Esteem Instability. Current Psychology, 38(3), 749–755. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9650-4

Sonnak, C., & Towell, T. (2001). The impostor phenomenon in British university students: Relationships between self-esteem, mental health, parental rearing style and socioeconomic status. Personality and Individual Differences, 31, 863–874. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00184-7

Studenterrådgivningen (2021). Om Studenterrådgivningen. https://srg.dk/da/omg-srg/

Thompson, T., Davis, H., & Davidson, J. (1998). Attributional and affective responses of impostors to academic success and failure outcomes. Personality and Individual Differences, 25, 381–396. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00065-8

Thompson, T., Foreman, P., & Martin, F. (2000). Impostor fears and perfectionistic concern over mistakes. Personality and Individual Differences, 29(4), 629–647. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00218-4

Topping, M. E., & Kimmel, E. B. (1985). The impostor phenomenon: Feeling phony. Academic Psychology Bulletin, 7, 213–226.

Wang, K., Sheveleva, M., & Permyakova, T. (2019). Imposter syndrome among Russian students: The link between perfectionism and psychological distress. Personality and Individual Differences, 143, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.005

Published

2022-06-28

How to Cite

Laursen, M. G., & Sandberg, K. (2022). Impostor-fænomen blandt fremspirende voksne: En kvalitativ interviewundersøgelse af oplevelsen og håndteringen af impostor-fænomen. Qualitative Studies, 7(1), 175–200. https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133072

Issue

Section

Articles in Scandinavian languages